Skip Ribbon Commands
Skip to main content

THE TORO COMPANY

PRIVACYBELEID

Toro's engagement voor uw privacy

Toro respecteert uw recht op privacy. Toro heeft dit privacybeleid vastgesteld om u te informeren over zijn principes aangaande online informatie en de manieren waarop we de informatie behandelen die we van u krijgen door uw gebruik van deze website (de 'site'). Dit beleid is algemeen van toepassing op alle internetsites die beheerd worden door of ten behoeve van Toro en zijn wereldwijde business units. Door deze site te gebruiken, te bezoeken of erop te surfen gaat u akkoord met dit privacybeleid. Gebruik van deze site is strikt vrijwillig. Als u niet akkoord gaat met het privacybeleid en de gebruiksvoorwaarden van de website moet u de site onmiddellijk verlaten en mag u deze niet gebruiken.

De informatie die Toro verzamelt

In het algemeen kunt u deze site bezoeken zonder te vertellen wie u bent, of persoonlijke gegevens aan ons te verstrekken. Toro kan wel uw IP-adres vaststellen. Toro gebruikt uw IP-adres onder andere om (1) te helpen problemen met de server van Toro te diagnosticeren, de site te beheren, het gebruik van de site te meten, de inhoud van de site te verbeteren; (2) domeinnamen van bezoekers en hun type internetbrowser te identificeren, alsook de bekeken pagina's, de websites waarlangs een bezoeker deze site heeft gevonden en de zoektermen en zoekmachines gebruikt om deze site te vinden; en (3) andere analytische webinformatie aangaande het gebruik en de navigatie van gebruikers van deze site te verzamelen.

Op sommige plaatsen geeft Toro u de mogelijkheid om uw persoonsgegevens met Toro te delen. Het gaat om informatie die Toro inzicht geeft in wie u bent. Deze informatie omvat, maar is niet beperkt tot, uw voornaam en familienaam, adres, e-mailadres, telefoon- en faxnummers, kredietkaartnummer en andere persoonlijke identificatiegegevens. Toro kan u vragen om persoonlijke informatie als u op de site bepaalde handelingen uitvoert, zoals een product of dienst bestellen; deelnemen aan een wedstrijd of sweepstake; deelnemen aan activiteiten die betrekking hebben op sociale media zoals Facebook, Twitter, YouTube of Foursquare (op de site van Toro of op de socialenetwerksite); een enquête invullen; feedback of productbeoordelingen sturen; gebruikershandleidingen of onderdelencatalogi aanvragen; of uw product online registreren. Als u ons persoonlijke informatie wilt geven, zal de hoeveelheid en het type persoonlijke gegevens die wij vragen afhankelijk zijn van de wijze waarop u de website gebruikt. Het staat u volkomen vrij deze activiteiten uit te voeren. Afhankelijk van de activiteit zijn sommige gegevens verplicht, terwijl andere gegevens vrijwillig kunnen worden gegeven. Als u de verplichte gegevens niet verstrekt voor een bepaalde activiteit, kunt u deze niet uitvoeren.

Daarnaast maakt de site voor bepaalde onderdelen gebruik van cookies. Cookies zijn kleine stukjes informatie die worden opgeslagen op uw browser. Cookies stellen een browser in staat zich informatie met betrekking tot een specifieke gebruiker te "herinneren" en verhogen ook de betrouwbaarheid van de navigatie binnen een bepaalde site. Het gebruik van cookies biedt Toro de mogelijkheid u te herkennen telkens als u de site bezoekt, en deze te personaliseren om beter tegemoet te komen aan uw behoeften. Als u geen cookies op uw browser wilt opslaan, kunt u de cookies blokkeren.

Hoe Toro informatie gebruikt

Toro kan uw persoonlijke informatie gebruiken voor bepaalde activiteiten. Deze omvatten, maar zijn niet beperkt tot, het behandelen van uw bestelling; het verwerken van uw kredietkaartgegevens; inningen; retourmanagement; fabricage; opslag; verzending; levering; voldoening; klantendienst; marketing en onderzoek; het versturen van product-, promotie- en andere informatie; en contact aangaande administratieve mededelingen. Toro kan deze informatie delen met zijn gelieerde maatschappijen, dealers en andere zakenpartners met betrekking tot de bovengenoemde activiteiten. De gelieerde maatschappijen, dealers en andere zakenpartners van Toro kunnen deze informatie gebruiken voor marketing- en acquisitiedoeleinden. Toro moet uw kredietkaartinformatie delen met dienstverleners op het vlak van kredietkaartautorisatie en de bank die de kredietkaart heeft uitgegeven om betalingen voor producten of diensten aangekocht op deze site te bevestigen en uit te voeren, en om terugzending of terugbetaling te vergemakkelijken. Tenzij zoals hierboven beschreven verstrekt of verkoopt Toro uw persoonlijke informatie niet aan andere bedrijven voor marketing- of acquisitiedoeleinden.

Toro kan persoonlijke informatie onthullen in de volgende omstandigheden: (1) ten gevolge van een dagvaarding, huiszoekingsbevel, rechterlijke beslissing of een ander juridisch proces of verzoek, of om andere redenen waartoe geldende wetten of voorschriften noodzaken; (2) om Toro's rechten of eigendom of die van gelieerde maatschappijen, dealers, zakenpartners of anderen te beschermen en te verdedigen; of (3) als Toro het naar eigen goeddunken en in dwingende omstandigheden aangewezen acht zodanig te handelen ingevolge een waargenomen bedreiging van de persoonlijke veiligheid of eigendom van een persoon of organisatie.

Aangezien Toro's databank een bedrijfsactivum is, stemt u bovendien in met de verkoop of overdracht van uw persoonlijke informatie aan een koper van alle of in wezen alle bedrijfsactiva van Toro of van een gelieerde maatschappij, zoals van toepassing, als Toro geherorganiseerd wordt of verkocht aan of gefusioneerd met een ander bedrijf.

De behandeling van uw persoonlijke informatie.

Deze site wordt momenteel gehost op servers in de Verenigde Staten, maar de locatie van de servers van Toro kan van tijd tot tijd veranderen. Uw persoonlijke informatie kan opgeslagen zijn op servers in de Verenigde Staten, of in een ander land. Bovendien kan Toro uw persoonlijke informatie overdragen aan gelieerde maatschappijen, dealers, zakenpartners en andere partijen in de Verenigde Staten of in andere landen in overeenstemming met en voor de doeleinden beschreven in dit privacybeleid. De wetten en voorwaarden aangaande de privacy verschillen van land tot land.

DOOR UW PERSOONLIJKE INFORMATIE AAN TORO TE VERSTREKKEN STEMT U IN MET DE VERWERKING VAN UW PERSOONLIJKE INFORMATIE IN DE VERENIGDE STATEN OF IN EEN ANDER LAND.

Hoe uw persoonlijke informatie bewaard wordt

Toro behoudt uw persoonlijke informatie zo lang als nodig is voor de doeleinden waarvoor de informatie oorspronkelijk verzameld werd (of waarvoor u later uw toestemming hebt gegeven), voor andere legitieme doeleinden (zoals naleving van voorschriften), of zoals toegestaan wordt door de van kracht zijnde wet. Aangezien sommige van deze activiteiten lang kunnen duren, is het mogelijk dat Toro uw persoonlijke gegevens voor onbepaalde tijd bewaart.

Hoe Toro zich verhoudt tot andere sites die toegankelijk zijn langs deze site

Deze site kan links naar andere websites bevatten. Bovendien kunnen andere websites links naar deze site bevatten. Toro houdt geen toezicht op de websites die aan deze site gelinkt zijn en is niet verantwoordelijk voor de inhoud, gebruiksvoorwaarden en het privacybeleid van andere websites. Deze site kan links bevatten naar een andere website die het eigendom is en/of beheerd wordt door Toro. Het gebruik van deze websites kan onderworpen zijn aan andere en bijkomende gebruiksvoorwaarden en privacyprincipes.

Andere informatie in verband uw privacy die u dient te weten

De Amerikaanse Children's Online Privacy Protection Act (wet voor de bescherming van de privacy van kinderen op het internet) verbiedt bepaalde commerciële activiteiten met betrekking tot het verzamelen, bewaren en onthullen van persoonlijke informatie over kinderen jonger dan 13 die het internet gebruiken. Toro zal nooit bewust of opzettelijk persoonlijke informatie verzamelen over kinderen onder de 13 jaar zonder voorafgaande ouderlijke toestemming. Toro kan niet voorkomen dat minderjarigen op deze site surfen of deze site gebruiken als ze geldige veiligheids- of identificatie-informatie verstrekken (bijvoorbeeld een gebruikersnaam en paswoord van een andere persoon, zoals een ouder of vriend). Toro moet erop vertrouwen dat ouders, voogden en personen belast met het toezicht op kinderen de internetactiviteit van kinderen jonger dan 13 controleren. Telkens als u persoonlijke identificatie-informatie over uzelf of uw gezin verstrekt via de site, verklaart u tegenover Toro dat u minstens 18 jaar bent.

Alle elektronische communicatiediensten, zoals die aangeboden door Toro, moeten voldoen aan de meldingsplicht zoals beschreven in 42 United States Code § 13032(b). Deze bepaalt dat zulke diensten elk duidelijk geval van kinderpornografie moeten melden aan de Amerikaanse kinderbeschermingsorganisatie National Center for Missing and Exploited Children. Als Toro melding moet maken, zal het alle informatie aangaande het geval van kinderpornografie bijvoegen waarvan het denkt dat deze van belang kan zijn. Toro zal deze meldingsplicht strikt naleven.

Toegang tot en correctie van uw persoonlijke informatie

Toro streeft naar de blijvende nauwkeurigheid en integriteit van de persoonlijke informatie in zijn databanken en tracht die informatie up-to-date te houden. Toro biedt u in overeenstemming met de geldende wet mogelijkheden om toegang te krijgen uw persoonlijke informatie zodat u fouten kunt verbeteren of uw persoonlijke informatie bijwerken. Toro behoudt zich het recht voor om een vergoeding aan te rekenen, zoals toegestaan door de geldende wet.

Als u uw persoonlijke informatie wilt raadplegen of corrigeren, gelieve dan contact op te nemen met Toro op legal@toro.com, of stuur een brief naar:

The Toro Company
Attn: Legal Department
8111 Lyndale Avenue South
Bloomington, MN 55420-1196

Alle communicatie dient in het Engels te zijn.

Toro zal beantwoorden aan redelijke verzoeken binnen de tijdslimieten die vastgesteld zijn door de van toepassing zijnde wet, of binnen een redelijke termijn als de geldende wet geen beperking oplegt. Voor uw bescherming kan Toro bijkomende informatie vragen om uw identiteit te controleren. In de meeste gevallen zal Toro u de toegang geven die u vraagt en fouten die u aantreft in uw persoonlijke informatie corrigeren of verwijderen. Toro behoudt zich echter het recht voor om uw verzoek te beperken of af te wijzen in de mate die toegestaan is door de van kracht zijnde wet als: (1) de onthulling schadelijk kan zijn voor de persoonlijke veiligheid of eigendom van een persoon of organisatie; (2) de onthulling kan leiden tot een overtreding van de geldende wetten of voorschriften; of (3) u onvoldoende bewijs hebt kunnen verschaffen ter controle van uw identiteit. Toro verzoekt u om uw persoonlijke gegevens bij wijziging direct bij te werken.

Toro's engagement voor de bescherming van uw persoonlijke gegevens

Toro neemt voorzorgen die het als redelijk beschouwt en heeft technische en beheerprocedures ingesteld om te trachten de veiligheid van gegevens en informatie, zoals persoonlijke informatie, te beschermen. Toro streeft ernaar de betrouwbaarheid, nauwkeurigheid, volledigheid en bijgewerkte status van persoonlijke informatie te behouden en de privacy en veiligheid van deze informatie te waarborgen. Toro kan verlies, misbruik, ongeoorloofde openbaarmaking, wijziging of vernietiging van gegevens of persoonlijke informatie niet uitsluiten. Hoewel Toro tracht uw persoonlijke informatie te beschermen, kan het de veiligheid van informatie die u stuurt naar of van deze site niet garanderen, en u verstrekt zulke informatie op eigen risico. U erkent dat: (1) computersystemen en het internet veiligheid- en privacybeperkingen hebben die buiten Toro's macht liggen; (2) de veiligheid, integriteit en privacy van informatie en gegevens die langs deze site worden uitgewisseld tussen u en Toro, met inbegrip van persoonlijke informatie, niet kunnen worden gegarandeerd; en (3) derden zulke informatie en gegevens, met inbegrip van persoonlijke informatie, kunnen bekijken of ermee knoeien als de informatie wordt gebruikt, verzonden, verwerkt of bewaard.

Veranderingen aan het privacybeleid

Toro behoudt zich het recht voor om dit privacybeleid te allen tijde geheel of gedeeltelijk te wijzigen zonder kennisgeving. U doet uitdrukkelijk afstand van enig recht om op de hoogte te worden gesteld van wijzigingen aan dit privacybeleid. Toro beveelt u aan om dit privacybeleid in uw gebruik van de site regelmatig te raadplgen om op de hoogte te blijven van de huidige bepalingen. Gebruik van de site na de datum waarop Toro wijzigingen aan dit privacybeleid maakt, houdt in dat u deze wijzigingen aanvaardt.

© The Toro Company 2011 - Alle rechten voorbehouden