Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Toro - Veelgestelde vragen over beregening

Onderwerp: grondbeginselen sprinklersystemen

De drie belangrijkste onderdelen van elk automatisch sprinklersysteem zijn het besturingssysteem, de regelkleppen voor elk station en de sprinklers.

Het besturingssysteem is het brein van het hele systeem, dat de regelkleppen vertelt wanneer en hoe lang zij water moeten toevoeren naar de sprinklers. De sprinklers richten en regelen de waterstraal naar het gazon en de planten.

Elke klep regelt een specifieke groep sprinklers die het beregeningsstation wordt genoemd. De stations zijn gewoonlijk opgesteld en geïnstalleerd in overeenstemming met het beplantingstype dat moet worden beregend, de locatie van de beplanting in de groenomgeving en de hoeveelheid water die kan worden toegevoerd. Elke klep is verbonden met een genummerde aansluiting in het besturingssysteem en deze wordt aangeduid als Station 1, Station 2, enz.

Het besturingssysteem stelt achtereenvolgens telkens één klep in werking. Dat wil zeggen dat een station een volledige afgiftecyclus doorloopt voordat het volgende station in werking wordt gesteld. Dit wordt een beregeningscyclus genoemd. De informatie die wordt opgeslagen in het geheugen van het besturingssysteem dat bepaalt wanneer en hoelang de stations water zullen beregenen, heet een programma.

Wat is een beregeningsprogramma?

Een beregeningsprogramma heeft drie basisinstructies nodig om automatisch te kunnen werken:

  • Op welke dagen moet worden beregend – de beregeningsdagen
  • Op welke tijd moet worden beregend – de starttijd van het programma
  • Hoelang moet worden beregend – de looptijd van het station

Waarom hebben sommige besturingssystemen meerdere programma's?

Veel tuinen hebben planten met verschillende waterbehoeften (d.w.z. gazons die elke dag moeten worden beregend, heesters die slechts om de dag hoeven te worden beregend, enz.).. Daarom kunnen gazonstations worden toegewezen aan een ander programma dan de heesters. Met één programmatimer zouden alle stations op dezelfde dagen moeten beregenen.

Er sijpelt water uit een sprinkler. Is er iets mis met de sprinkler?

Neen. Het water loopt weg via de laagste kop totdat de buis leeg is. Als er water blijft sijpelen, ligt het probleem bij de klep die deze sprinklergroep regelt. Het kan om een simpel probleem gaan zoals een stukje rommel in de klep. Waarschuwing: Sluit de watertoevoer af voordat u de klep demonteert.

Een groep blijft beregenen nadat de cyclus is voltooid. Is het besturingssysteem defect?

Waarschijnlijk niet, maar trek voor alle zekerheid het elektriciteitssnoer uit het stopcontact en haal de stroom van het besturingssysteem. Als er water uit de sprinklers blijft komen, zijn er problemen met de regelklep van de groep. Als er geen water meer uit de sprinklers komt, is het besturingssysteem defect. Controleer nogmaals de programmering.