Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Gebruiks- en veiligheidsinstructies

Gebruik de toetsen voor Veilig gebruik van de machine als onderdeel van het alomvattende gebruiksinstructieprogramma!

Gebruiks- en veiligheidsinstructies

Gebruik de online video of de instructievideo voor gebruikers (DVD) om nieuwe bestuurders te laten kennismaken met de veiligheidsvoorzieningen en het gebruik van de machine. Nadat de cursist de video heeft bekeken en is gedemonstreerd hoe de machine werkt, moet deze de toets afleggen.

Elke toets bestaat uit 15 vragen die willekeurig uit een lijst met vragen worden gesteld. De toets kan zo vaak u wilt worden afgenomen totdat een bevredigende score wordt bereikt (we denken aan 80%)

Gebruiks- en veiligheidsinstructies

Als u de cursist bij het inloggen op de toets zijn of haar naam laat invullen, verschijnt deze bij de toets en op de score- en feedbackpagina. Als de toets op bevredigende wijze is afgelegd, kan de pagina met de score/feedback worden afgedrukt en worden toegevoegd aan het trainingsdossier van de cursist.