Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Bibehålla cylinderklipparens prestanda

För att behålla exakt klipphöjd och prestanda måste du kontrollera följande komponenter regelbundet: Cylinderlager: Kontrollera löshet, ändspel och tröghet. Byt ut om så behövs. Om de är inställbara (t.ex koniska rullager) ställer du in utan spel medan du bibehåller cylinderns fria rotation.

Justering underknivcylinder: Innan du utför några installationsåtgärder är det viktigt att cylinderns och knivens skäreggar är raka och vassa. Slipa vid behov. Ställ in underkniven mot cylindern så att den klämmer ett papper JÄMNT längs underknivens hela längd och skär därefter pappersremsor för att kontrollera knivens skärpa. Placera klippenheten på gräsmattan och kontrollera att det finns lätt kontakt mellan underkniven och cylindern och att cylindern roterar fritt. Gör en slutlig justering av kontakten mellan cylindern och underkniven vid behov.

 

Justering underknivcylinder

Lutningsinställning: Om enheten har den här inställningen ställer du in den för den använda klipphöjden. Lutningen är vinkeln mellan underknivens undersida och marken under klippenheten. Underknivens lutning justeras genom att man ändra höjden på den främre, bakre eller båda rullarna. En stor vinkel kallas även aggressiv underknivslutning. Vid en liten vinkel kan delar av eller hela kniven glida längs gräset. Det kan påverka gräsets utseende efter klippningen.

Underknivens lutning

Rullarnas parallellitet: Kontrollera om rullagren är lösa. Justera eller byt efter behov. Börja med att parallelljustera den främre eller bakre rullen beroende på vilken av dem som inte används för att ställa in klipphöjden. Den här parallellrullen ställs in för att matcha cylindern med ett golvplattfäste.

Rullarnas parallellitet

Klipphöjd: Ställ in på önskad höjd med ett precisionsverktyg. Den här åtgärden måste utföras exakt likadant på varje klippenhet. OBS!: Eftersom cylinderklippenheternas utformning och inställning fortsätter att utvecklas kan klipphöjdsinställningarna behöva ändras för att uppnå sikt- och spelbarhetskrav. Se även: Justering av klipphöjd på cylinderklipparen

Inställning av klipphöjden på bänk

Behålla underknivcylinderns justering: Att justera underkniven i förhållande till cylindern är ett av det mest effektiva metoderna för förebyggande underhåll för cylinderklippare. Kontaktmängden och hur ofta den kontrolleras är viktiga faktorer för klipparens prestanda. En lätt justering av kontakten håller skäreggarna vassa på cylindern och underkniven. Det kräver att justeringen kontrolleras regelbundet vid förutbestämda tidsintervall. Slöa kanter kan inte justeras direkt genom justering eller åtdragning. Vänta inte med kontrollen tills klippkvaliteten har försämrats. OBS!: Om cylinderknivarnas och underknivens skäreggar inte är raka och vassa kan resultaten bli dåliga. Det gäller även om alla andra inställningsprocesser stämmer.

Slöhetskurva