Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Förebyggande underhåll

För att du ska få ut så mycket som möjligt av din utrustning är det viktigt att du har ett program för förebyggande underhåll. Schemalagt underhåll och justeringar förlänger utrustningens livslängd, hjälper till att minska dyra stopptider och ger bästa möjliga klippkvalitet och prestanda. Erfarenheten har visat att en stor andel av de problem som uppstår på gräsutrustning har utvecklats under lång tid och att de skulle ha kunnat förebyggas genom justeringar, smörjning eller annat underhåll.

Följ underhålls- och justeringsrekommendationerna i användarhandboken. Visa produkter kan även ha en underhållsdekal för snabbkontroll. De rekommenderade underhållsintervallen ska ses som minimikrav. Om utrustningen används i tuffa förhållanden som mycket varmt klimat, under inledande perioder efter byggnadssarbete eller på toppdressade greener kan åtgärderna behöva utföras oftare.

Använd Toros originaldelar vid underhåll eller reparationer. De har testats och utformats för de specifika och krävande syften de används för. Universaldelar kan se likadana ut och kanske passar bra, men de kan ge helt annan prestanda. Ta inga risker med din viktiga utrustningsinvestering genom att spara lite pengar nu som kan kosta dig dyra reparationer eller tätare underhåll senare.

Underhållsscheman och anteckningar

För anteckningar om varje maskin så att du är säker på att underhållet utförs när det ska. Underhållsanteckningarna hjälper dig även att förutsäga när det kommer att behövas reservdelar. Om du har ett lager med reservdelar som filter, knivar, remmar och tätningar kommer du inte att hamna i en situation där du inte kan utföra viktigt underhåll för att det saknas delar.

Underhållsscheman och checklistor för dagligt underhåll finns i förarhandboken.