Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Slipningsriktlinjer för cylinderklippare

Byte och slipning av underkniven

1. Ta bort underknivsstången från klippenheten.

2. Använd det särskilda underknivsgängstålet för att ta bort underknivsskruvarna och ta bort underkniven.

3. Ta bort all rost, avlagringar och korrosion från underknivsstångens yta innan du installerar en ny underkniv.

4. Installera den nya underkniven:

 • Kontrollera att underknivstångens gängor är rena.
 • Använd nya Toro-skruvar. Stryk på monteringssmörjmedel på skruvgängorna innan du skruvar dit dem.
 • Dra åt skruvarna och arbeta från mitten mot varje ände av underknivsstången. Använd INTE en tryckluftsskruvdragare.
  Fairway/arbetsklippare:
  250 - 300 in.lb. (288 - 345 KgCm)
  Greenklippare:
  200 - 250 in.lb. (230 - 288 KgCm)

5. Eftersom monteringsytan på underknivstången kan variera kan det hända att en ny underkniv inte ligger helt slätt när den har monterats. På grund av detta måste man slipa nya underknivar när de har monterats på underknivsstången. När du slipar följer du den vinkel som underkniven har slipats med och slipar bara tillräckligt för att se till att den övre ytan blir jämn.

Gängstål för underkniv

Slipa om underkniven

Ta bort underknivsstången/underknivsenheten från klippenheten innan du slipar en använd underkniv. Låt underkniven sitta kvar på underknivsstången när du slipar den.

OBS! Var försiktig så att underkniven inte överhettas vid slipningen. Ta bort mycket små materialmängder i varje drag.

Slipningsanvisningar

OBS!: Underkniv för fairway-/arbetsfordon visas.

Förbereda cylindern för slipning

Se Toros slipningsdiagram för cylinder- och underknivsslipning.

1. Kontrollera att cylinderlagren är i gott skick och ordentligt justerade innan du slipar cylindern. Kontrollera att klippenhetens ram och rullfästen sitter rätt och inte har skadats av stötar mot träd, stolpar eller kanter.

2. Ta bort underknivsstången/underkniven.

3. Ta bort de delar som behövs för att kunna sätta i enheten i slipmaskinen (t.ex. främre rulle, rullfästen). Följ sliptillverkarens anvisningar för att montera klippenheten.
OBS! Klippenheten måste passas in så att sliphjulet rör sig parallellt med cylinderaxeln. Det för med sig att cylindern slipas ner till den önskade cylinderformen.
OBS! Var försiktig så att cylinderknivarna inte överhettas vid slipningen. Ta bort mycket små materialmängder i varje drag.

4. När du är klar med slipningen går du igenom hela monterings- och justeringsprocessen.

Diagram över cylinderslipningsanvisningar

Knivens form