Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Slipa knivarna på roterande klippare

Roterande klippare klipper gräset genom att knivens skäryta slår emot grässtråna med hög hastighet. För att klippkvaliteten ska vara så bra som möjligt måste knivarna hållas vassa. Slöa knivar ger ojämn kapning av gräset och motorn får arbeta extra hårt för att rotera kniven genom gräset. De vanligaste orsakerna till att roterande klippare inte ger bra klippkvalitet är slöa skäreggar och/eller böjda knivar.

När du tar bort en kniv för att slipa den:

  • Måste kniven inspekteras så att den inte är böjd och så att den har rätt lutning i förhållande till huset och markytan.
  • Kniven måste slipas rätt.
  • Kontrollera knivens balans varje gång du slipar den.
  • När du monterar kniven är det viktigt att fästbulten dras åt till rätt moment så att den inte lossnar under drift.

Knivar

 

Säkerhetsbild
VARNING
Om du låter en kniv bli sliten bildas ett spår mellan seglet och knivens flata del. Till slut kan en del av seglet brytas av och kastas ut under kåpan och om möjligt ge dig eller omkringstående allvarliga skador.

Slipning

Innan du slipar kniven kontrollerar du att den är rak. Lägg den på en flat yta för att kontrollera.

SäkerhetsbildFÖRSIKTIGHET

Försök inte att räta ut en kniv som har böjts och svetsa aldrig ihop en trasig eller sprucken kniv. Använd alltid en ny TORO-kniv för att försäkra fortlöpande säkerhet för produkten.

När du slipar kniven ska du bara slipa det översta lagret och försöka att bibehålla vinkeln på den ursprungliga skäreggen. Slippa inte undersidan eftersom det ger en mejselformad yta. Den nedre delen av kniven som kommer i kontakt med gräset måste vara skäreggen, annars skärs gräset inte av rakt och det krävs onödigt stor motoreffekt.

Slipa överkanten

SäkerhetsbildVARNING

För att undvika personskador ska du använda en ansiktsmask eller skyddsglasögon när du slipar kniven.

När du har slipat kniven koller du dess balans. Det gör du enklast med ett knivbalanseringsverktyg. En balanserad kniv håller sig i horisontellt läge på balanseraren. En obalanserad kniv kommer att luta åt den tunga sidan. Om kniven inte är balanserad kan du slipa bort lite metall på knivens tunga ände. Slipa INTE skäreggens undersida. Det ger dålig klippkvalitet och kräver hög motoreffekt.

Knivbultens åtdragningsmoment 

Knivbultens åtdragningsmoment

När du monterar knivarna måste du dra åt knivbulten till rätt moment. Använd inte tryckluft eller el för att dra åt den sista biten. För att undvika att bulten lossnar eller att gängorna skadas bör du alltid använda en vanlig momentnyckel för att dra åt den sista biten.

Kontrollera bultens åtdragningsmoment varje gång kniven slår i ett fast föremål.

Kontrollera knivbultens åtdragningsmoment