Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Varför slipa cylinderklippare?

 • Främja tillväxten av friskt gräs.
 • Optimera skärenhetens prestanda.
 • Öka klipparens livslängd.
 • Maximera klipptiden.
 • Möjliggöra traktorn att köra så effektivt som möjligt.
 • Ge gräsmattan perfekt utseende efter klippningen.

Jämföra klippkvalitet

Hur kan du avgöra om knivarna behöver slipas?

 • Gräset klipps inte jämnt.
  - Strimmor. - Oklippta områden blir kvar.
 • Klippenheten bullrar.
 • Underhållsschemat anger att det är dags att slipa. . .

Ett säkert sätt att ta reda på svaret är att kontrollera skäreggarna på cylinder- och underkniven för att se om de är slöa, hackiga, böjda eller körs utan "lätt kontakt" mot varandra.

Underkniven

En kniv som är vågig eller har spår orsakas oftast av ett klippenheten används med för mycket kontakt mellan underkniven och cylindern. Det här kan bara åtgärdas genom att cylindern och underkniven slipas ner ordentligt – lätt slipning räcker inte.

Se och känn efter om det finns några skador på cylinderknivarna och underknivens egg. Det här får bara utföras när du är säker på att motorn är avstängd och att cylindern inte kan startas. . . Dra aldrig med fingrarna längs knivarnas egg.

Rundade kanter på cylinderknivarna och underkniven får grässtråna att klämmas och slitas av snarare än att kapas av rakt. När den lätta kontakten inte bibehålls blir kanterna snart slöa.

Cylinderkniv jämfört med underkniv

Slipning behövs också om cylindern är konformad eller räfflad.

Alla cylindrar blir konformade allt eftersom de används. Om cylindern inte används eller slipas ner till cylinderform igen kan det leda till höjdavvikelse i klippningen mellan intilliggande rullar.

Konformig cylinder