Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Serviceutbildningshandledningar

De dokument som tillhandahålls här är i PDF-filformat. Du behöver det kostnadsfria programmet Adobe Acrobat Reader för att kunna visa och skriva ut dem.

De utbildningshandledningar som visas här finns tillgängliga tillsammans med flera andra på cd-skivan servicereferens.

Klicka här för att visa en komplett lista över tekniskt utbildningsmaterial samt beställningsanvisningar.

Grundläggande teknisk utbildning

Beskrivning Artikelnr
Grundläggande om elektriska system
Test  
09170SL
Fickhandledning med eltester
96887SL
Grundläggande om hydraulsystem
Test  
09169SL
Fickhandledning med hydraulscheman
96878SL
Grundläggande om cylinderklippare (med riktlinjer för slipning)
Test  
09168SL
Terminologi för cylindergräsklippare
09171SL
Bok med felsökningsrutiner för klippresultatsproblem med cylinderklippare
Artikel: Vetenskapen bakom konsten
Artikel: Felanpassning av klippenheter förklaras
 
Test  
00076SL
Grundläggande om rotorklippare (med riktlinjer för slipning) 
09167SL
Bok med användning och diagnostik av det automatiska elektroniska reglagesystemet ACE (Automated Control Electronics)
98962SL
Broschyr om smörjning
99040SL