Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 

Operatörs- och säkerhetsutbildning

Använd frågeformulären för säkerhet och utrustningsanvändning som en del i operatörsutbildningen.

Operatörs- och säkerhetsutbildning

Du kan använda videon på webben eller operatörsutbildningsvideon (dvd) för att presentera maskinens säkerhetsfunktioner och drifttekniker för nya operatörer. När du har visat videon och givit en demonstration på utrustningen låter du eleven fylla i frågeformuläret.

Varje frågeformulär innehåller 15 frågor som väljs slumpmässigt från en frågebank. Frågeformuläret kan användas så många gånger som behövs, tills eleven får ett tillfredsställande resultat (vi föreslår 80 %)

Operatörs- och säkerhetsutbildning

Om eleven fyller i sitt namn vid inloggningen till testet visas namnet på testet och även på sidan med resultat och feedback. När eleven har fått ett ggdkänt resultat på testet kan du skriva ut resultat-/feedbacksidan så att eleven kan spara den.