Skip Ribbon Commands
Skip to main content

ISO 9000

På Toro vet vi att produktkvalitet och konsekvens är viktiga delar som våra kunder ska kunna förvänta sig tillsammans med pålitlighet och hållbarhet. Det är därför vi tycker att du ska känna till kvalitetsangivelserna inom ISO 9000 som vårt företag ständigt uppnår. Framförallt vill vi att du ska förstå hur du direkt tjänar på Toros kvalitetsarbete.

Fråga: Vad är ISO 9000?
Enkelt sagt är ISO 9000 en formaliserad uppsättning kvalitetsdefinitioner och standarder som har utvecklats av den internationella standardiseringsorganisationen.

ISO kommer från det grekiska ordet för ”jämlik”. Alla företag som har ISO-certifierade kvalitetshanteringssystem uppfyller identiska, globalt erkända kvalitetskrav. I och för sig är det ett företags kvalitetsprocesser som certifieras och inte dess produkter. Däremot är tanken bakom ISO 9000 att om företaget konsekventa processer när de tillverkar sin produkt så kommer det att leda till att den genomsnittliga kvalieteten på varje produkt kommer att stiga.

Siffran ”9000” anger bara att det gäller ISO-standarderna för kvalitetshantering. Siffran 9001 gäller kvalitetshantering och kvalitetssäkringsstandarder för utformning/utveckling, produktion, installation och service av produkten. Det är den mest omfattande av alla standarder. Beteckningen 9002 täcker alla delar av 9001-standarden förutom utformning/utveckling.

Certifieringarna ISO 9001 och ISO 9002 för de här kommersiella produkterna och bevattningsanläggningarna gör Toro till den första tillverkaren av kommersiell gräsmatteskötselutrustning som får dessa certifieringar.

Fråga: Varför sökte Toro ISO-certifieringen?
Svaret är enkelt. För er, våra kunder. Trots att Toro redan levererar produkter med mycket hög kvalitet så hjälper ISO-certifieringarna att framhäva Toros ledande roll och fortsatta strävan att ge oöverträffad kvalitet, prestanda och pålitlighet. Vi vet också att för visa av er ökar behovet av ISO 9000-certifieringen när ni ska ange krav vid produktköp. Många kunder i världen runt anser nu ISO-certifieringen som ett krav när de ska köpa produkter.

Fråga: Hur fick Toro ISO-certifieringen?
Att få och behålla ISO 9000-certifieringen är svårt, men väl värt besväret.

Toro har ISO 9000-kvalitetscertifieringar på två viktiga områden inom företaget: De tre anläggningarna för utformning och tillverkning av kommersiella gräsmattsekötselprodukter (Tomah, Shakopee och Bloomington) och all verksamhet inom bevattningsavdelningen.

Alla certifieringar krävde stora insatser och noggranna förberedelser. Omkring 20 bedömningskriterier skulle uppfyllas och därefter utsättas för en grundlig revision. För att testet skulle bli objektivt utfördes det av en grupp oberoende certifierade granskare, Lloyd's Register Quality Assurance. Efter certifieringen måste Toro genomgå löpande revisioner för att se till att kvalitetsstandarderna uppfylls. Om kraven inte följs kan certifieringen återkallas.

Fråga: Vilka fördelar innebär det för mig som Toro-kund?
Pålitlighet. Toros ISO-certifieringar är bevis för att vi har ett dokumenterat system och för vår långsiktiga strävan att ge dig de konsekventa resultat och den höga kvalitet som du förväntar dig.

Kundnöjdhet. Ett företag med ISO-certifierade processer anses mer kapabelt att tillverka produkter med en nivå av produktkonsekvens och kvalitet som respekteras överallt i världen. I vårt arbete för att bibehålla våra ISO-certifieringar kommer vi att sträva efter att göra dig ännu mer nöjd med dina Toro-produkter och med alla kontakter du har med oss.

Förtroende. ”Rätt från början” är tanken bakom ISO. ISO-formatet kräver att Toro har ett åtgärdsprogram för att undersöka och åtgärda produktproblem. Genom att vara mer effektiva internt och mer ansvarsfulla externt hoppas vi att ska få ännu högre förtroende för våra produkter.

Effektivitet. Vissa av er måste redan köpa sina produkter från ISO-certifierade företag. Toros certifieringar effektiviserar inköpsprocessen ännu mer genom att minska ditt behov av att genomföra kvalitetsrevisioner eller särskilda bedömningar.

Fråga: Hur stora är Toros ISO-framsteg jämfört med konkurrenternas?
Toro är den första stora tillverkare av gräsmatteskötselutrustning som uppnår de stränga ISO 9000-kraven. Vi använder ISO-metodik i hela företaget som en del av det sätt Toro sköter företaget.

Toro har börjat med ISO 9000-kvalitetscertifieringar på två viktiga områden inom företaget: Varje certifiering är särskilt anmärkningsvärd eftersom den är den första inom respektive bransch.

Toro Commercial Products Division, Bloomington, MN
Toros kommersiella avdelning i Bloomington, Minnesota fick ISO 9001-certifieringen för sina kvalitetshanteringssystem inklusive utformning, inköp, försäljning samt forskning och utveckling. Genom att vi har med forskning och utveckling i den här certifieringen utsätts till och med våra tidigaste prototypmodeller för mer omfattande kvalitetskontroll.

Toros tillverkningsanläggningar för kommersiella produkter i Tomah, Wisconsin och Shakopee, Minnesota
Toros tillverkningsanläggning i Tomah, Wisconsin, som är den viktigaste tillverkningsplatsen för kommersiella produkter och komponenttillverkningsanläggningen i Shakopee är certifierade enligt ISO 9002-standarden. Tomah levererar över 250 olika Toro-modeller för gräsmatteskötselbranschen och Shakopee levererar delar till produkter som tillverkas i andra Toro-anläggningar för både kommersiella användare och hemanvändare.

Toros bavattningsavdelning i Riverside, Kalifornien
ISO 9001-certifieringen för Toros bevattningsavdelning täcker hela sortimentet av produkter för golf, kommersiellt och privatbruk som anläggningen utformar, utvecklar och tillverkar. Toro tar täten som den enda tillverkaren av gräsmattebevattningsprodukter som har fått certifieringen ISO 9001.

Obs: Det är viktigt att komma ihåg att ISO 9000 inte ger produkter en ”godkännandestämpel” och att produkter inte kan kallas ”ISO-certifierade”. ISO 9000 tar in hela organisationsstrukturen, metoderna och processerna på en certifierad anläggning.

Fråga: Hur kan jag vara säker på att Toros kvalitetsmedvetenhet inte bara är en tillfällig affärstrend?
Toro Company skulle inte finnas kvar idag om kvalitet inte var en viktig fråga för oss. Vårt uppdrag är en pågående process.

ISO-certifieringen är ett av många kvalitetsförbättringssteg som vi har tagit för att vi ska kunna ta oss framåt i vår pågående strävan efter ständiga förbättringar och i slutändan fler nöjda kunder. Därför finns det ingen slutpunkt på vår kvalitetssträvan.

Vi kommer att hålla dig informerad om vårt pågående kvalitetsarbete och våra framsteg och framförallt, vilka fördelar det innebär för dig idag och i framtiden.

Frågor: Vem kan svara på mina frågor om Toros ISO9000-certifieringar?
Om du har frågor om ISO 9000 vill vi gärna att du kontaktar oss. Kontakta oss på adressen:

The Toro Company
Commercial Products Division

Attention: Total Quality Manager
8111 Lyndale Avenue South
Bloomington, MN 55420
Eller ring (612) 888-8801
Be att få tala med totalkvalitetschefen för kommersiella produkter

The Toro Company
Irrigation Division

Attention: Total Quality Manager?
5825 Jasmine Street
Riverside, CA 92504
Eller ring (909) 688-9221
Be att få tala med totalkvalitetschefen för bevattningsprodukter