Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Två års garanti

Genom att vi bygger de bästa maskinerna i branschen kan vi även erbjuda branschens bästa garanti. Toro var den första tillverkaren som erbjöd en fullständig tvåårig* garanti och vår garantiomfattning är fortfarande oöverträffad i branschen. Jämför Toros tvååriga begränsade garanti för kommersiella produkter med vilken annan garanti som helst på marknaden så ser du skillnaden.

Vilka produkter täcks av Toros 2-åriga garanti?
Toros tvååriga garanti täcker produkter från 1996 och framåt som enbart sålts genom Toros försäljningsavdelning, inklusive Reelmaster®-, Greensmaster®- och Groundsmaster®**-klippare, Workman®-arbetsfordon, Multi-Pro®-sprutor, HydroJect®-vatteninsprutningsluftare, gräsmatteluftare, Sand Pro-bunkerkrattor, toppdressare och sopmaskiner som köpts från och med den 1 januari 1997.

Vad täcker Toros tvååriga garanti?
I princip garanteras att hela produkten ska vara fri från material- eller tillverkningsfel under hela garantiperioden. De enda undantagen är underhållsdelar som täcks tills de ska bytas enligt underhållsschemat.

Vilket ansvar har ägaren?
Ägaren ansvarar för att det underhåll och de justeringar som anges i Användarhandboken utförs.

Vad måste jag göra för att ta del av det skydd som ges i Toros nya 2-åriga garanti?
Den här garantin medföljer utan extra kostnad för 1996 års produkter och nyare produkter som köpts från och med 1 januari 1997.

Toros nya tvååriga garanti: ytterligare bevis på att vi på Toro bygger våra produkter enligt en högre standard. Ytterligare information om Toros nya tvååriga garanti kan du få från närmaste Toro-återförsäljare.


** Lyftkylda Groundsmaster® 1000-L- och Groundsmaster-modeller har ett års garanti.

* Två år eller 1 500 timmar, beroende på vilket som infaller först. Gäller utrustning med timmätare. Hydroject green- och fairwayluftare garanteras i två år eller 500 timmar och har begränsningar för entreprenadanvändning.