Omwille van zijn diepgaande geloof in de wet, eerlijkheid, rechtvaardig handelen en vrije concurrentie stelt The Toro Company alles in het werk om te voldoen aan de strengste normen van ethisch en wettelijk handeldrijven. Ter ondersteuning van dit beleid heeft onze Raad van Bestuur overeenkomstig zijn richtlijnen betreffende corporate governance voor zijn leden een beleidsverklaring inzake bedrijfsethiek ingesteld.