Onze Raad van Bestuur heeft richtlijnen aangaande corporate governance aangenomen die onze handelswijzen en gedragslijnen inzake bedrijfsbestuur bepalen, en een kader bieden voor het bestuur. Deze richtlijnen zijn conform de relevante vereisten voor beursgenoteerde bedrijven van NYSE en hebben betrekking op onder andere kwalificaties en verantwoordelijkheden van bestuurders, bestuurscomités, toegang van bestuurders tot kaderleden en werknemers, vergoeding en onafhankelijkheid, transacties van gelieerde partijen, CEO-evaluatie en -opvolging, en de jaarlijkse zelfevaluatie van de Raad van Bestuur. De Raad van Bestuur zorgt periodiek, op aanbeveling van het benoemings- en governancecomité, voor herziening en aanpassing van onze richtlijnen aangaande corporate governance waar dat nodig en gepast wordt geacht.

Raadpleeg voor meer informatie onze richtlijnen aangaande corporate governance.