The Toro Company zoekt voortdurend naar manieren om efficiënter om te gaan met energie en de milieu-impact van zijn productiefaciliteiten overal ter wereld te verkleinen. Momenteel beoordelen en implementeren we milieu-, gezondheids- en veiligheidsmanagementsystemen in onze faciliteiten. Op dit moment beschikt één faciliteit over de certificering ISO 14001:2004, terwijl diverse andere zich in verschillende stadia van het beoordelings- of implementatieproces bevinden. We doen ook aan periodieke externe audits om te garanderen dat we voldoen aan alle nationale, regionale en lokale milieuvoorschriften - naast onze inspanningen om water - en energieverbruik en de productie van gevaarlijk afval waar mogelijk in te perken.

Operational Footprint