Bij The Toro Company zijn we trots op onze verantwoordelijkheidszin tegenover medewerkers, klanten, aandeelhouders en het milieu. Al meer dan 100 jaar bouwen wij onze reputatie op vertrouwensrelaties en voortdurende innovatie om onze klanten te helpen de schoonheid, productiviteit en duurzaamheid van hun land te verrijken.

Wij stellen alles in het werk om het milieu en het welzijn van onze werknemers en onderaannemers te beschermen. Daarom blijven we bijzondere aandacht besteden aan:

  • de relevante federale, staatgebonden, lokale en internationale wetten en voorschriften die het milieu moeten beschermen en dienen te zorgen voor een gezonde en veilige werkomgeving;
  • milieu en veiligheid bij het ontwerp en de fabricage van nieuwe producten;
  • de milieu-impact van onze verantwoorde productieprocessen, in het kader waarvan we materialen recyclen, zuinig omspringen met natuurlijke rijkdommen en pollutie proberen te vermijden; en
  • de verbetering van onze prestaties met betrekking tot milieu, gezondheid en veiligheid.