De productievestiging in Tomah in de Amerikaanse staat Wisconsin produceert professionele machines die wereldwijd verkocht worden en voldoet aan ISO-norm 14001:2004. Dit vereist de integratie van milieugerelateerde maatregelen en compliantie in alle aspecten van het bedrijf om voortdurende verbetering mogelijk te maken.

Bedrijven met de internationaal erkende ISO 14001-certificering bewijzen dat ze nadenken over de milieu-impact van alle stappen van hun productieprocessen. Dat vereist een evaluatie van de compliantiestatus van de vestiging aan de hand van alle geldende milieuvoorschriften. Als de vestiging niet voldoet, is een correctief actieplan vereist om de certificering toch te verkrijgen. Er wordt een matrix van milieurisico's opgesteld en deze wordt jaarlijks herzien teneinde projecten te identificeren waarmee de vestiging verbeteringen kan blijven maken. Deze projecten worden gecontroleerd op basis van mijlpalen en deadlines. Het bedrijf zorgt voor opleiding en documentatie die nodig is om compliantie en voortdurende verbetering te garanderen. Bovendien worden nauwkeurige archieven bewaard.

Toro's productiefaciliteit in Tomah is door Green Tier, het milieuprogramma van Wisconsin, ook bekroond voor de uitstekende kwaliteit van zijn milieuprojecten.