Maaiers

Algemene vragen

Erkende servicedealer – Laat u het onderhoud liever over aan iemand anders? Vraag uw Toro erkende servicedealer om hulp.  Ga naar onze online Dealer Locator op www.toro.com/dealer of bel 866-946-3119 om een dealer in uw buurt te vinden.

 • Het model- en serienummer van de machine
 • Uw aankoopbewijs (voor vragen in verband met de garantie)

Door de verscheidenheid van Toro producten zal de dealer het model- en serienummer nodig hebben om na te gaan om welke machine het gaat en de juiste onderdelen te zoeken. Als u gebruik wenst te maken van de garantie, zal de dealer u om uw aankoopbewijs vragen om de status van uw garantie na te gaan.

Lees de gebruikershandleiding voordat u de maaier voor het eerst gebruikt (later raadplegen wanneer nodig)
 • Verwijder vuil uit de tuin
 • Controleer het oliepeil
 • Gebruik verse brandstof
 • Neem alle veiligheidsinstructies in acht
Hier volgt een overzicht van de meest voorkomende oorzaken waarom een maaier niet start:
 • Verse brandstof (minder dan 30 dagen oud).
 • Starten is gemakkelijker als de bougie in goede staat is. Vervangen in geval van twijfel. Een nieuwe bougie geeft een betere vonk die het mengsel van brandstof en lucht in de motor doet ontbranden. U moet er ook voor zorgen dat de bougiekabel is aangesloten op de bougie.
 • Met een schoon luchtfilter kunt u uw machine gemakkelijker starten. Een vuil filter zorgt ervoor dat de motor het veel moeilijker heeft om lucht aan te zuigen. Reinig of vervang het filter als het vuil is. Een schoon filter zorgt er ook voor dat er minder stof in de motor belandt en het vermindert de slijtage.
 • Bij modellen met elektrische starter moet u de accu opladen aan het begin en het einde van het maaiseizoen. Eén oplaadbeurt kan genoeg zijn voor het hele seizoen. Als dat niet het geval is, moet u de accu mogelijk opladen tijdens het seizoen. Belangrijk: U kunt de machine pas starten met het elektrische startsysteem of de accu opladen als de zekering is gemonteerd.
 • Raadpleeg de startprocedures beschreven in de Gebruikershandleiding en de informatie over het juiste gebruik van de veiligheidsvoorzieningen van uw eenheid.
Ga voor bijkomende hulp naar de online interactieve handleiding met onze Gids voor startproblemen van uw maaier of neem contact op met een erkende Toro servicedealer in uw buurt.
 
Wanneer u de tuimelschakelaar in de Stop-stand drukt, moet u deze stevig ingedrukt houden tot de motor stopt (dit kan enkele seconden duren).

Om een vervangend exemplaar van een gebruikershandleiding, onderhoudshandleiding of onderdelenhandleiding aan te vragen of te downloaden, hebt u het model- en serienummer van uw eenheid nodig. 

Opmerking: Raadpleeg uw Gebruikershandleiding voor meer informatie over de beschreven onderhoudsprocedures en besteed extra aandacht aan de veiligheidswaarschuwingen wanneer u de procedures uitvoert.
 • Controleer of de messen scherp zijn.
 • Verwijder oud maaisel van het maaidek.
 • Controleer of het startkoord in goede staat verkeert en niet gerafeld is.
 • Controleer of de werktuigen goed aangesloten zijn en naar behoren werken.

Algemeen onderhoud

Onderhoudsschema's zijn afhankelijk van het model. Wij adviseren u om uw Toro gebruikershandleiding te raadplegen. Om een gebruikershandleiding aan te vragen of te downloaden, klikt u hier.

Bekijk online onze interactieve handleiding met onderhoudsschema voor Recycler® maaiers van 56 cm en de Super Recycler® – Model 20053 - 20058.
Voor Recycler® en Super Recycler® maaiers:

Aanbevolen olietype voor Toro loopmaaiers met viertaktmotor – SAE 30W reinigingsolie met een onderhoudsclassificatie van het American Petroleum Institute (API) van SF, SG, SH, SJ, SL, of hoger. 

 • Laat de motor vijf minuten lopen zodat de olie opwarmt en deze beter kan worden afgetapt. (Het strekt tot aanbeveling om slechts voldoende brandstof voor vijf minuten in de tank te doen voordat u de olie vervangt.)
 • Verwijder de peilstok.
 • Kantel de maaier op de zijkant (met het luchtfilter omhoog) om de gebruikte olie via de olievulbuis in een opvangbak te laten lopen. (Motorfabrikanten raden aan om de machine op de zijkant te kantelen.)
 • Laat alle olie uitlekken.
 • Kantel de motor weer op zijn wielen en giet langzaam verse olie in de olievulbuis totdat het peil de VOL-markering op de peilstok bereikt.  (Om het oliepeil juist te checken, moet u een tot twee minuten wachten nadat u de motor met olie gevuld hebt zodat de olie bezonken is.  Veeg de peilstok schoon, steek hem in de vulbuis, neem hem er weer uit en controleer het oliepeil. Herhaal de procedure.)
 • Belangrijk: niet te vol vullen - Als u te veel olie in de motor giet, moet u het teveel aftappen volgens de bovenstaande instructies.   Te veel olie kan de motor beschadigen of onklaar maken.


Raadpleeg voor volledige stapsgewijze instructies uw Gebruikershandleiding of bekijk onze interactieve smarthandleiding door uw modelnummer te selecteren in de onderstaande lijst.

 • Toro Recycler® maaier van 56 cm
 • Super Recycler® Model 20053 - 20058
 • Gids startproblemen oplossen

Zie ook:

 • Erkende servicedealer - Lukt het niet om het onderhoud zelf uit te voeren? Neem contact op met uw plaatselijke erkende servicedealer voor hulp.

Zitmaaiers en tractors

Als de machine niet start, controleer dan het volgende:

 • De mesbediening (aftakas) is uitgeschakeld of staat in de UIT-stand.
 • De parkeerrem is ingeschakeld
 • De bestuurder moet in de stoel zitten om de motor te starten.
 • De accu is volledig opgeladen.
 • Alle elektrische aansluitingen zijn aanwezig en in goede staat (niet gecorrodeerd of los).
 • De zekering is niet doorgebrand.
 • De brandstof die u gebruikt is niet meer dan 30 dagen geleden gekocht (controleer op vuil, water en oude brandstof in de brandstoftank of het brandstofvat)
Als u bijkomende assistentie nodig hebt, kunt u contact opnemen met een erkende Toro servicedealer in uw buurt.
Om een vervangend exemplaar van een Gebruikershandleiding of Onderdelenhandleiding aan te vragen of te downloaden, hebt u het model- en serienummer van uw eenheid nodig.
Controleer of:

 • de parkeerrem is ingeschakeld
 • u op de stoel zit wanneer u de eenheid start
 • de aftakas in de UIT-stand staat
 • de accu volledig is opgeladen
 • de zekering in goede staat is
 • de brandstof die u gebruikt niet meer dan 30 dagen geleden gekocht werd (controleer op vuil, water en oude brandstof in de brandstoftank en het brandstofvat)
 • Opmerking: Als de eenheid eerder gewerkt heeft met een lagere gasinstelling dan vol gas, wordt de accu niet opgeladen.  De koplampen (en bij sommige machines de elektrische aftakas) kunnen de accu doen leeglopen als de motor niet op vol gas draait.

Als de accu volledig ontladen is, raden we aan om de accu met 2-10 A gedurende ongeveer 6 uur op te laden.  *** Probeer de tractor niet te starten met een startkabel ***

Neem contact op met uw erkende dealer van Toro zittractors voor bijkomende hulp.
Als de motor moeilijk start of afslaat, controleer dan het volgende:

 • De brandstoftank moet vol zijn.
 • Het luchtfilter moet schoon zijn.
 • Het brandstoffilter moet schoon zijn.
 • De brandstof die u gebruikt mag niet meer dan 30 dagen geleden gekocht zijn. (Zorg dat er geen vuil, water of oude brandstof in het brandstofsysteem zit.)
Als u assistentie nodig hebt, kunt u contact opnemen met een erkende Toro servicedealer in uw buurt. 

Sproeiersystemen

Algemene vragen

Voordat u begint:
Vraag om inlichtingen aangaande de voorschriften en vergunningen van uw woonplaats; neem hiervoor contact op met uw waterbedrijf of de lokale overheid voor informatie over bouwvoorschriften of vergunningen die nodig zijn voor de installatie van ondergrondse sproeiersystemen. Zij kunnen u ook meer vertellen over lokale voorschriften voor terugstroompreventie die nodig is om uw watervoorziening te beschermen tegen verontreiniging, en adviseren in verband met de locatie van de terugstroomvoorziening in het systeem.

Neem contact op met de lokale nutsbedrijven voordat u gaat graven om te bepalen of er ondergrondse kabels of gasleidingen aanwezig zijn.

Bij de installatie hebt u diverse accessoires en leidingfittings nodig. Enkele andere hulpmiddelen die nuttig kunnen zijn bij de installatie:

 • Pijpsnijder voor PVC
 • Schroevendraaier
 • Pijpentangen
 • Hamer
 • Schop voor sleuven
 • Lijnenverf
 • Buisklemmen van 2,5 cm (enkel poly)
 • Teflon-band
 • Rolmeter
 • Oplosmiddel, grondverf, vodden (enkel PVC - gebruik geen afdichtmiddel voor buizen op fittings met plastic schroefdraad.)
 • Toro stroom- en drukmeter
 • Markeringsvlaggen
 • Smeerdoppen
Al onze doe-het-zelf beregeningsproducten hebben een beperkte garantie van een jaar (raadpleeg uw handleiding voor meer informatie). Toro repareert of vervangt het product als het mankementen vertoont.

Om een beroep te doen op de garantie, dient u het defecte onderdeel terug te brengen naar de plaats van aankoop of voldoende gefrankeerd met een gedateerd aankoopbewijs op te sturen naar Toro Service Center, 21350 Cedar Avenue S, Lakeville, MN 55044.

Om een reserve-gebruikershandleiding van een timer, rotor of afsluiter te verkrijgen, hebt u het modelnummer of de naam van het product nodig.

Om na te gaan waarom een afsluiter niet goed uitgeschakeld wordt, volgt u onderstaande stappen:
Koppel een kabel van de afsluiter af.  Wordt de afsluiter uitgeschakeld?
 • Ja, de afsluiter wordt uitgeschakeld; het probleem wordt veroorzaakt door de timer. (Raadpleeg het hoofdstuk over de timer in uw Gebruikershandleiding voor details.) 
 • Nee, de afsluiter wordt niet uitgeschakeld; controleer of de ontluchtschroef los zit of kapot is.
Gaat het om een nieuwe installatie? 
 • Ja, mogelijk zorgt lage druk ervoor dat de afsluiter niet kan worden afgesloten. Controleer of het debiet (liters per minuut) van de zone binnen het aanbevolen bereik valt. 
 • Als het aantal liters per minuut niet in het aanbevolen bereikt ligt, voeg dan meer koppen toe om de waterstroom te vergroten of kies een afsluiter die geschikt is voor laag debiet.
 • Nee, sluit de hoofdtoevoer van het water af.
 • Verwijder de afsluiterkap en het membraan. 
 • Zet de watertoevoer weer aan en spoel uit gedurende 15 seconden. 
 • Controleer of het membraan gaten/scheuren vertoont en indien nodig vervangen.

Timers

Voor volledige, stapsgewijze instructies over het programmeren van de controller, kunt u uw Gebruikershandleiding raadplegen of de interactieve handleiding van Toro online bekijken. Selecteer hieronder uw controller:

 • ECx (geleverd met optionele buitenkast)
 • ECx Outdoor (22,9 cm hoog x 35,6 cm breed)
 • Oudere ECx (grijze voorkant)
 • Lawn Master

Algemene richtlijnen voor programmering:
 1. Stel de huidige tijd en dag in - Zonder deze informatie zal de controller/programmer de vereiste functies niet uitvoeren.
 2. Stel de looptijden in - Aan programma's worden looptijden toegekend die bepalen hoe lang de controller elke zone moet activeren. Als algemene richtlijn raadt Toro een looptijd van 5-10 minuten aan voor vaste sproeikoppen en 30 minuten voor draaiende sproeikoppen.
 3. Starttijden instellen - De starttijden bepalen wanneer de programma's gestart worden. De controller zal de zones om beurten doorlopen aan de hand van de geselecteerde looptijden. Wanneer de ene zone voltooid is, zal de volgende beginnen. Als u dezelfde reeks afsluiters meer dan één keer wilt activeren in 24 uur, moet u een tweede starttijd toewijzen aan dat programma. Denk eraan dat een tweede starttijd niet de volgende zone start, maar wel dezelfde cyclus herhaalt.
 4. Actieve dagen instellen - Afhankelijk van de controller die u programmeert, zijn er drie manieren om de actieve dagen in te stellen. Sommige controllers bieden de drie methodes aan (even/oneven, interval en kalender), andere slechts een of twee.
Zoals eerder vermeld, zijn alle controllers anders en hebben ze allemaal andere functies. Om die bijkomende functies te programmeren, kunt u de Gebruikershandleiding raadplegen. Enkele van de mogelijke functies: 

 • Seizoensgebonden aanpassing - Laat gebruikers toe om het beregeningsschema per programma aan te passen in plaats van per zone. Zo bespaart u veel tijd.
 • Regenvertraging - Met deze functie kan de gebruiker een beregeningsvertraging van 1 tot 7 dagen instellen. Aan het eind van de geprogrammeerde vertraging zal de controller weer overschakelen op normaal bedrijf.
 • Niet-vluchtig geheugen – Bij een stroomonderbreking onthoudt de controller het ingestelde programma zelfs wanneer er geen accu gemonteerd is.

Sneeuwruimer

Algemene vragen

Om een vervangend exemplaar van een Gebruikershandleiding of Onderdelenhandleiding aan te vragen of te downloaden, hebt u het model- en serienummer van uw machine nodig. Het plaatje met het model- en serienummer bevindt zich op het frame bij het linkerwiel.
De locatie van het modelnummer en het serienummer vindt u in uw gebruikershandleiding of op uw machine. Voor de mogelijke locaties waar het model- en serienummer zich kunnen bevinden, raadpleegt u het onderdeel hulp model- en serienummer en selecteert u sneeuwfrezen.

Zie ook:Geavanceerde zoekopdracht - Hebt u geen Gebruikershandleiding of bent u niet in de buurt van uw machine?  Gebruik de functie geavanceerde zoekopdracht om het modelnummer van uw machine te achterhalen.

Eentraps - benzine

Wat moet ik doen als mijn machine niet start?
Eentraps sneeuwfrezen:
 • Verse brandstof van minder dan 30 dagen oud.
 • De sleutel staat in de Aan-stand.
 • De chokehendel bevindt zich in de gesloten stand.  (Raadpleeg de gebruikershandleiding)
 • De hulpstartknop werd stevig ingedrukt.  Gebruik de hulpstartknop niet te lang.
 • Handstart of elektrische start gebruiken.
 • Zet de chokehendel langzaam weer uit zodra de motor draait.
 • Voor een probleem bij het opnieuw starten zijn de choke en de hulpstarter mogelijk niet nodig.
 • Als u problemen blijft ondervinden, raadpleeg dan uw Gebruikershandleiding of neem contact op met een erkende Toro servicedealer in uw buurt.
Voor de meeste van onze populaire producten zijn
onderhoudshandleidingen beschikbaar.  U hebt het model- en serienummer van uw product nodig om de juiste handleiding voor uw machine te verkrijgen.
Zie ook: Geavanceerde zoekopdracht - Weet u uw modelnummer niet?  Gebruik de functie geavanceerde zoekopdracht om het modelnummer van uw machine te achterhalen.

Eentraps Power Curve (CCR modellen)

Als de sneeuwfrees niet vanzelf voortbeweegt op gladde ondergrond of in zware sneeuw, duwt u de duwboom naar voren terwijl u de sneeuwfrees in zijn eigen tempo laat werken.  

Als u nog steeds moeilijkheden ondervindt, controleer dan of de rotormessen versleten zijn. Als de rand van het rotormes versleten is tot aan het gat van de slijtage-indicator, vraag dan aan een erkende servicedealer om de messen en de schraper te vervangen.

Blaas-/zuigmachines

Algemene vragen

Om een vervangend exemplaar van een Gebruikershandleiding of Onderdelenhandleiding aan te vragen of te downloaden, hebt u het model- en serienummer van uw eenheid nodig.

Tuingereedschap met 120 V wisselstroom wordt geleverd zonder verlengsnoer. In een gereedschapswinkel of doe-het-zelfzaak bij u in de buurt kunt u verlengsnoeren voor buitengebruik van verschillende lengtes en in tal van diktes verkrijgen. Raadpleeg de gebruikershandleiding van het product voor aanbevelingen over de geschikte lengte en dikte van het verlengsnoer.

Verlengsnoer: Controleer of het verlengsnoer in goede staat verkeert. Kies bij gebruik van een verlengsnoer voor een snoer dat zwaar genoeg is om de stroom te leveren die uw product nodig heeft. Een te licht verlengsnoer zal een spanningsval veroorzaken en tot vermogenverlies en oververhitting leiden.

Raadpleeg uw gebruikershandleiding voor de juiste dikte en lengte van het verlengsnoer.

Om te voorkomen dat het verlengsnoer tijdens gebruik loskomt, bevestigt u het verlengsnoer aan de machine zoals wordt weergegeven in het onderdeel Bediening in uw Gebruikershandleiding of in onze interactieve producthandleidingen.
Om onderdelen te bestellen:

Onze onderdelen worden exclusief verdeeld door een wereldwijd netwerk van onafhankelijke dealers, doe-het-zelfwinkels en nationale kleinhandelketens. Voor onze elektrische producten vindt u onderdelen in onze webshop op www.torodealer.com 

Om onderdelen te kopen die niet leverbaar zijn via www.Torodealer.com, kunt u onze zoekmodule gebruiken om een erkende Toro servicedealer in uw buurt te vinden.

The Toro Company biedt een gotenreiniger aan voor zijn huidige blaas-/zuigmachines.

U kunt informatie over onderdelen en accessoires voor uw Toro product vinden op het tabblad Onderdelen bovenaan deze pagina.


U hebt het model- en serienummer van uw machine nodig om uw model te vinden.  In ons onderdeel Productcentrum kunt u bovendien informatie over uw model- en serienummer vinden als u dit niet kent.
Led-indicatoren van acculader (model 51484, 51487, 51701 en 51702)
 • Rood - Accu wordt opgeladen
 • Groen - De accu is volledig opgeladen.
 • Oranje - De accu is oververhit. Loskoppelen en laten afkoelen gedurende 30 minuten.

Led-indicatoren: (model 51488, 48 Volt, draadloos, 33 cm)
 • Rode lamp aan; groene lamp flikkert - accu is aan het laden.
 • Rode lamp aan; groene lamp aan - accu is volledig opgeladen.
 • Rode lamp flikkert; groene lamp uit – abnormale temperatuur van de accu: meer dan 40 °C of minder dan 5 °C.
 • Modusschakelaar laden/opslag
 • Rode lamp uit; groene lamp flikkert - accu wordt voorbereid op opslag.
 • Rode lamp uit; groene lamp aan - accu is klaar voor opslag.
 • Rode lamp aan; groene lamp uit - geen accu aangesloten.
 • Rode lamp knippert; groene lamp flikkert - accu is defect.
Alle modellen: Voor het beste resultaat zou u de accu moeten laden in een omgeving met een temperatuur tussen 5 °C en 40 °C.

Het accupack is niet volledig opgeladen bij aankoop. Voordat u de blazer voor het eerst gebruikt, plaatst u het accupack in de lader zodat u een klik hoort (de accu is dan goed aangesloten) en laat u de accu opladen tot de led-indicators groen oplichten.

Model 51467, 20 cm draadloos:

Laad de accu op gedurende 24 uur of tot het laadlampje op de lader groen is voor het eerste gebruik en vervolgens telkens na gebruik.

Belangrijk: Laad de accu telkens na gebruik op. Als u de eenheid stalt met een lege accu, wordt de levensduur van de accu verkort. Deze loodzwavelzuuraccu heeft geen geheugen.

Het laadlampje is rood wanneer de accu opgeladen wordt; het wordt groen wanneer de accu volledig opgeladen is of wanneer de trimmer niet aangesloten is. Laad de accu 24 uur op of tot het laadlampje groen wordt.

Model 51487 24 Volt, 30 cm draadloos en 51484, 20 Volt 30 cm draadloos

Het accupack is niet volledig opgeladen bij aankoop. Voordat u de trimmer voor het eerst gebruikt, plaatst u het accupack in de lader zodat u een klik hoort (de accu is dan goed aangesloten) en laat u de accu opladen tot de led-indicators groen oplichten.

Door een hete accu te gebruiken kan deze sneller ontladen. Als de accu oververhit raakt, zal deze automatisch stoppen met werken; zo wordt beschadiging voorkomen. Verwijder de accu uit de lader.

Model 51488, 48 Volt, 33 cm draadloos:

Het accupack is niet volledig opgeladen bij aankoop. Voordat u de trimmer voor het eerst gebruikt, plaatst u het accupack in de lader en laat u het opladen tot de led-indicators groen oplichten.

Opslag:

Sla een lithium-ion-accu op met 40% van de laadcapaciteit voor een maximale levensduur van de accu.

Gebruik de opslagmodus als u de accu gedurende ten minste 1 maand niet zult gebruiken.
 • Plaats de accu in de lader.
 • Zet de opslagmodus aan.
 • De accu zal opladen of ontladen tot ongeveer 40% van de laadcapaciteit.
 • Wanneer de accu klaar is voor opslag neemt u de accu uit de lader.
Door een hete accu te gebruiken kan deze sneller ontladen. De accu wordt automatisch uitgeschakeld wanneer

Algemeen onderhoud

Als uw blaasmachine weigert te starten, voer dan de volgende stappen uit alvorens contact op te nemen met uw erkende servicedealer:
 • Zorg dat de onderste inlaatkap of de zuigbuis vastzit.
 • Zorg dat de veiligheidslip niet beschadigd is op de inlaatkap of de zuigbuis. 
 • Controleer of het elektriciteitssnoer is bevestigd aan de achterkant van de blaasmachine en of de plug volledig op zijn plaats zit.
Raadpleeg voor meer informatie uw Gebruikershandleiding.
U kunt voorkomen dat de voedingskabel loskomt door:

 • Uw verlengsnoer te nemen en het bij de kop van de stekker om te vouwen. Maak een knoop om de druk van het aansluitpunt van het verlengsnoer te halen.
 • Leid het bovenste deel van het snoer door de achterste opening van de blazereenheid.
 • Wikkel de lus van het snoer rond de achterste haak van de blazereenheid.
 • Sluit het contact van het netsnoer aan op de tanden van de blazereenheid boven de achterste haak. De bevestiging van het snoer zal ervoor zorgen dat het netsnoer er niet uit wordt getrokken tijdens gebruik.
Raadpleeg voor meer details uw Gebruikershandleiding of bekijk online de interactieve producthandleidingen van Toro door hieronder uw product te selecteren:

 • Power Sweep 51586 of 51585
 • Rake & Vac 51573
 • Superblower/Vac 51553
 • Superblower/Vac 51587, 51574 of 51617
 • Superblower/Vac 51591, 51602 of 51618
 • Ultra 225 Electric Blower/Vac 51598,51609 of 51619
Om vuil te verwijderen:
 • Koppel de voedingskabel van de eenheid los.
 • Verwijder de zuigbuis.
 • Gebruik een stok om vuil van de ROTORBLADEN te verwijderen.
 • Controleer de ROTORBLADEN op tekenen van beschadiging.
 • Neem contact op met uw erkende Toro dealer als het ROTORBLAD beschadigd is.
Raadpleeg voor meer informatie uw Gebruikershandleiding.
 
 • Controleer of de schouderband juist afgesteld staat zodat de zak niet over de grond sleept.
 • Zorg dat de zak tijdens gebruik niet over de grond sleept.  Anders gaat de zak slijten en zal u mogelijk problemen ondervinden bij het openen en sluiten van de rits.
 • Als de zak beschadigd is, kunt u contact opnemen met een erkende Toro servicedealer in uw buurt of onze webshop bezoeken op www.torodealer.com 

Garantie

Algemene vragen

Informatie over de marktleidende garantiedekking van Toro kunt u vinden op de laatste pagina in uw Gebruikershandleiding.  

The Toro Company belooft consumentenproducten van Toro kosteloos te repareren als de eenheid een materiaalgebrek of fabricagefout vertoont. De garantieperiode verschilt van product tot product. 

Neem contact op met een erkende Toro servicedealer in uw buurt of raadpleeg uw Gebruikershandleiding voor meer informatie.

The Toro Company belooft consumentenproducten van Toro kostenloos te repareren als de eenheid een materiaalgebrek of fabricagefout vertoont. De garantieperiode verschilt van product tot product. 

Neem contact op met een erkende Toro servicedealer in uw buurt of raadpleeg uw Gebruikershandleiding voor meer informatie.

Dekking

The Toro Company belooft consumentenproducten van Toro kostenloos te repareren als de eenheid een materiaalgebrek of fabricagefout vertoont. De garantieperiode verschilt van product tot product. 

Neem contact op met een erkende Toro servicedealer in uw buurt of raadpleeg uw Gebruikershandleiding voor meer informatie.