• Lynx Mobile Apps biedt een visuele samenvatting van uw systeem om u voorspellende gegevens inzake golfbaanbeheer en waarschuwingen te geven.

Met Lynx® Mobile Apps beheert u uw beregenings­systeem via uw smartphone of tablet. Lynx Mobile Apps is beschikbaar voor iPhone®* en Android™* toestellen en biedt zowel een kaart als een numerieke interface voor handmatige beregening, alsmede een gemakkelijke manier om LSM-adressen in te voeren en te bewerken.

* iPhone en het Apple logo zijn geregistreerde handelsmerken van Apple Inc. în de VS en andere landen.
* Android en het Android logo zijn handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van Google Inc.