Alle leden van onze Raad van Bestuur zijn onafhankelijk, met uitzondering van Michael J. Hoffman, voorzitter en Chief Executive Officer van The Toro Company. Dit betekent dat geen van de onafhankelijke directeurs een wezenlijke band heeft met ons bedrijf, ons management, onze externe auditor of onze externe loonadviseur, en tevens voldoet aan de vereisten inzake onafhankelijkheid zoals vastgelegd in de wet, voorschriften en richtlijnen van de Securities and Exchange Commission in de VS en de normen voor beursgenoteerde bedrijven van de NYSE.

Onze Raad van Bestuur vormt vier comités, namelijk een auditcomité, een loon- en HR-comité, een financiëncomité en een benoeming- en governancecomité. Al deze comités bestaan uitsluitend uit onafhankelijke directeurs en werken op basis van een handvest dat jaarlijks wordt herzien. De Raad van Bestuur en en de comités evalueren jaarlijks hun prestaties.