Toro biedt programma's, processen en ervaringen die werknemers de kans geven om persoonlijk en professioneel te groeien, en zo hun potentieel ten volle te benutten. We moedigen onze werknemers aan om hun vaardigheden te blijven ontwikkelen, alsook nieuwe mogelijkheden te ontdekken. Zo blijven ze competitief in hun carrière en dragen ze bij aan de voortdurende groei van ons bedrijf. Toro biedt tal van kansen om doorlopend leren mogelijk te maken en levert ook financiële steun aan zulke programma's.

  • Toro hecht belang aan doorlopend leren en de ontwikkeling van de kerntaakgerelateerde vaardigheden van zijn werknemers.

  • Toro vindt dat de traditionele visie op leren en ontwikkeling te eng is en legt de nadruk op leerervaringen zoals leren van anderen, praktijkleren en leren door te onderwijzen.

  • Ter ondersteuning van zijn blijvende focus op leren investeert Toro in technologie voor online ontwikkelingsprogramma's.

  • Om werknemers te ondersteunen bij hun permanente ontwikkeling biedt Toro programma's voor de vergoeding van lesgeld.

  • Door middel van cursussen en ervaringen geeft Toro de potentiële leiders van morgen de gelegenheid om hun vaardigheden op het vlak van het aandrijven van prestaties en mensen te ontwikkelen. Wij onderwijzen niet alleen vaardigheden, maar ook mensgerichte managementdisciplines zoals doestellingen bepalen, prestatiebeheer, salarisplanning en talentcoaching.