The Toro Company gelooft dat het financiële succes van het bedrijf en zijn positie als marktleider de verantwoordelijkheid met zich meebrengt om de gemeenschappen waar onze werknemers leven en werken te laten delen in het succes. Overal ter wereld geven onze werknemers hun gemeenschap levensnoodzakelijke steun door vrijwillig hun tijd en talent ter beschikking te stellen. Het bedrijf stimuleert vrijwilligerswerk in het kader van zijn vrijwilligersprogramma, dat voltijdse, betaalde werknemers de mogelijkheid biedt om elk jaar tot 20 betaalde uren vrijwilligerswerk te doen. Bovendien biedt het bedrijf werknemers in de VS diverse verdubbelingsgiftprogramma's. De liefdadigheid van onze werknemers maakt een wezenlijk verschil voor personen in nood.

Community Engagement

United Way

  • United Way, dat als missie heeft om de levenskwaliteit van mensen te verbeteren door het zorgend vermogen van gemeenschappen te stimuleren, is een van de voornaamste partners van het bedrijf in de wereld. Met gepaste trots verleent Toro steun aan LIVE UNITED, een project dat gemeenschappen moet helpen door aandacht te besteden aan onderwijs, inkomen en gezondheid. Jaarlijks kan het project rekenen op de gulle steun van onze werknemers in de vorm van losse bijdragen en geldinzamelingen. The Toro Foundation zorgt minimaal voor een verdubbeling van de bijdragen en levert producten aan lokale veilingen en liefdadigheidsevenementen die de United Way ten goede komen. De afgelopen drie jaar is The Toro Company erkend als 'Million Dollar Partner' van de organisatie Greater Twin Cities United Way door meer dan 1 miljoen dollar in te zamelen via bijdragen van werknemers en het bedrijf.

Giften verdubbelen

  • Het Toro Matching Gift-programma zet werknemers aan hun gulle hand te tonen door giften tussen 25 en 1000 dollar te verdubbelen. De begunstigden zijn erkende non-profitorganisaties van uiteenlopende aard: kunstorganisaties, sportclubs voor minderjarigen, publieke omroepen, burgerinitiatieven en organisaties die diensten verstrekken op het vlak van onderwijs, milieu, gezondheid en welzijn.

Dollars for Doers

  • The Toro Company moedigt werknemers aan om vrijwilligerswerk te doen door financiële bijdragen te verlenen aan de organisaties die zij wensen te steunen. Het programma Dollars for Doers doneert 300 dollar aan erkende non-profitorganisaties waarbij werknemers van Toro op jaarbasis minstens 30 uur vrijwilligerswerk verrichten buiten hun normale werkuren.

Toro Team Program

  • Het Toro Team Program verdubbelt de middelen die teams van zes of meer werknemers hebben verzameld door middel van liefdadigheidsinitiatieven. De Toro Foundation verdubbelt giften van 100 tot 1000 dollar die de groep aan erkende organisaties schenkt.

Individual Heroic Effort Program

  • Het Individual Heroic Effort Program ondersteunt werknemers van Toro die individueel deelnemen aan een liefdadigheidsevenement dat minstens drie dagen duurt. De Toro Foundation verdubbelt giften van 100 tot 1000 dollar die de deelnemende werknemer aan een erkende organisatie schenkt.
Community Engagement