• Modellnr: 44850
  • Serienr: 315000001 - 315999999
  • Produkttyp: Aerators