• Modellnr: 44850
  • Serienr: 400000000 - 999999999
  • Produkttyp: Aerators