Industry SupportGenom att dra nytta av expertkunskapen och resurserna i The Toro Company och hos våra affärspartners runt om i världen på ett kollektivt sätt, anser vi att vi har en unik position där vi på ett meningsfullt sätt kan gynna både våra kunders och branschernas intressen.

Vi tror i synnerhet på att ge stöd åt initiativ som förbättrar rekreationslandskap på ett miljömässigt sätt och som ger möjlighet till utökade utomhusaktiviteter, samt främja effektiv vattenanvändning genom att införa produktiva och miljöbevarande metoder. Vi anser även att vi kan göra en insats genom att erbjuda tillgänglighet och utbildning i specifika områden där våra varumärken, vår expertkunskap och våra produkter gör skillnad.

Miljö

  • Industry SupportÅr 2012 samarbetade Toro med Audubon International och The First Tee och lanserade ”Live Green”, ett program för miljöutbildning och förbättring av golfbanor. Studenter från de lokala The First Tee-avdelningarna reser runt i landet och besöker olika golfbanor, där golfbanecheferna ger dem information om hur banorna sköts och hur de värnar om miljön. De får dessutom möjlighet att delta i flera olika projekt för att förbättra golfbanans olika områden.
  • Toro stöder Environmental Institute for Golf (EIFG) och har med hjälp av det kumulativa stödet investerat mer än 1 miljon dollar i forskning, utbildning och stipendier för framtida yrkesutövare i gräsmattebranschen. Ett av våra senaste initiativ är ett exklusivt partnerskap med EIFG:s ”Rounds 4 Research” som i synnerhet har som syfte att öka finansiering för gräsforskning i USA.
  • European Tour Green DriveToro har länge varit en supporter av Europatouren samt många miljöorganisationer och miljöfrågor runt om i världen. Vi stöder tourens nya ”Green Drive”-initiativ i partnerskap med Golf Environment Organization i syfte att förbättra kompatibiliteten mellan golf och miljön genom att framdriva miljömässigt hållbara metoder i branschen.
  • The Outdoor Power Equipment Institute Education & Research Foundation främjar miljömässiga fördelar hos parker, grönområden och tomter. Toro har länge gett stöd åt deras åtskilliga program, däribland det vetenskapsbaserade utbildningsprogrammet TurfMutt. Programmet har tagits fram i partnerskap med Discovery Education och används i undervisningen av miljoner elever och studenter. Det har fått erkännande som en effektiv miljöutbildning av flera organisationer, däribland The U.S. Department of Education Green Ribbon Schools.

Utbildning


  • NRPA Green SchoolUnder flera år har Toro investerat i akademiska och tekniska agronomiprogram för att främja utbildning av morgondagens yrkesutövare inom gräsmattebranschen. Bland åtagandena finns stipendier, produktsupport och samarbete med studenter och fakulteter för att främja branschen och effektivisera resurshantering.

  • Genom ett samarbete med National Recreation and Park Association i USA har vi varit delaktiga i att ta fram den första ”gröna skolan”, som ska hjälpa fastighetsskötare att använda miljövänliga program och föregå med gott exempel i samhället.
  • Irrigation FoundationVi samarbetar med Irrigation Foundation och PLANET för att dela ut stipendier och ge möjligheter för framtida yrkesutövare att delta i viktiga branschmässor så att de kan vidareutbildas, få yrkesmässiga kontakter och viktiga erfarenheter i sitt område.

ACCESS

  • Toro har varit The First Tees rekommenderade leverantör av grässkötsel- och bevattningsutrustning sedan organisationen grundades 1998. Genom åren har vi gett stöd åt organisationens åtagande att förbättra ungdomars liv genom utbildningsprogram och tillgänglighet till golf. Sedan 1998 har vi skänkt mer än 1 miljon dollar i studentstipendier och utrustning till behövande avdelningar (golfbanor) och har även tagit fram flera unika program för att främja en större medvetenhet om golfens verksamhet och vetenskap.
  • Industry SupportThe Baseball Tomorrow Fund främjar ungdomars deltagande i baseball och softboll genom att finansiera program, fältupprustning och utrustningsinköp. Vi stöder den här organisationen genom att ge gåvomottagarna rabatter på grässkötselutrustning samt skänka produkter genom vårt Annual Product Donation Program.