TurfMutt

TurfMutt är ett vetenskapsbaserat utbildningsprogram som finansieras av branschen för kraftdriven utomhusutrustning och andra organisationer. Programmet främjar inställningen att grönområden i våra samhällen, t.ex. tomter, parker och skolgårdar, ska uppskattas, förstås och skötas på ett miljövänligt sätt.

TurfMutt ger i synnerhet lärare (K-5) i USA kostnadsfria resurser som ger dem möjlighet att uppmuntra vetenskapliga undersökningar genom att ta med barnen utomhus, så att de kan lära sig hur viktigt det är med växter och grönområden. TurfMutt-kursplanen har hittills nått nästan 17 miljoner grundskoleelever i USA.

Läs mer om TurfMutt på www.turfmutt.com.