Alla medlemmar i vår styrelse är oberoende, med undantag för Michael J. Hoffman, styrelseordförande och vd på The Toro Company. Det innebär att ingen av de oberoende styrelsemedlemmarna har någon materiell relation med vårt företag, vår ledning, vår externa revisor eller vår externa ersättningskonsult, och i övrigt uppfyller kraven på oberoende enligt tillämpliga lagar, SEC:s regler och bestämmelser samt standarderna som gäller NYSE-förteckningen.

I vår styrelse ingår fyra utskott, däribland revisionsutskottet (Audit Committee), ersättnings- och personalutskottet (Compensation & Human Resources Committee), finansutskottet (Finance Committee) samt nominerings- och styrningsutskottet (Nominating & Governance Committee). Alla dessa utskott består enbart av oberoende styrelsemedlemmar och agerar enligt en stadga som granskas varje år. Styrelsen och varje utskott granskar sina prestationer varje år.