The Toro Company har som policy att upprätthålla de högsta nivåerna för etiska och juridiska standarder när det gäller affärsförfaranden, och har sin grund i en grundläggande tro på lagstiftning, ärlighet, rättvist handlande och öppen konkurrens. Som stöd för den här policyn har företagets styrelse i enlighet med styrelsens riktlinjer för företagsstyrning antagit en policyförklaring om affärsetik för sina medlemmar.