Aktieägare och andra intresserade parter kan kommunicera skriftligt direkt med vår styrelse, våra styrelseutskott, våra icke-anställda styrelsemedlemmar som en grupp, styrelsens ordförande eller någon annan angiven enskild styrelsemedlem genom att (i) skicka ett brev till The Toro Company Board of Directors, c/o Vice President, Secretary and General Counsel, 8111 Lyndale Avenue South, Bloomington, Minnesota, 55420-1196, USA eller (ii) skicka ett e-postmeddelande till boardofdirectors@toro.com.

Väsentlig kommunikation, som företagsstyrningsärenden eller potentiella problem relaterade till redovisning, internkontroller eller andra revisionsärenden, vidarebefordras av vår vice vd på sekretariatet till relevanta styrelsemedlemmar. Kommunikation som inte kräver styrelsens uppmärksamhet, t.ex. anställningsärenden, försäljningsförfrågningar, donationsförfrågningar, frågor om våra produkter och liknande, hanteras direkt av vår ledning. Om du har en sådan fråga kan du ringa The Toro Company på +1-952 888-8801.