Vår styrelse har infört riktlinjer för företagsstyrning som innehåller metoder och policyer för företagsstyrning, och ger ett ramverk för styrelsens styrning. Dessa riktlinjer överensstämmer med relevanta krav för NYSE-noterade företag och tar bland annat upp följande: styrelsemedlemmars behörighet och ansvarsområden; styrelseutskott; styrelsens åtkomst till ledning och anställda; ersättning och oberoende; transaktioner till närstående part; bedömning och succession av vd; samt självbedömning av styrelsen varje år. Styrelsen granskar och uppdaterar regelbundet våra riktlinjer för företagsstyrning efter behov och lämplighet, och på rekommendation av nominerings- och styrningsutskottet (Nominating & Governance Committee).

Läs mer i våra riktlinjer för företagsstyrning.