The Toro Companys värderingsbaserade kultur styr hur våra anställda gör affärer, interagerar med varandra och stöder våra kunder. Dessa beteenden återspeglas i våra personliga och prestationsbaserade värderingar, ”Pride in Excellence”.

Personliga värderingar
 • Respekt och tillit
 • Teamarbete och partnerskap
 • Ökad delaktighet
 • Coachning
 • Erkännande
 • Kommunikation

Prestationsbaserade värderingar:
 • Hålla våra löften
 • Öka tillväxt och lönsamhet
 • Vara enträget kundinriktade
 • Välkomna risker och möjligheter
 • Skapa och dra nytta av innovation
 • Förbättra kontinuerligt 

Toros legendariske förre vd Ken Melrose hade det här att säga om våra anställda: ”Vi anser att den viktigaste faktorn som påverkar framgången i vår verksamhet är Toros anställda.” Värdet som företaget placerar på våra anställda återspeglas i hur länge de väljer att stanna hos oss. Det är inte ovanligt att träffa anställda som har jobbat hos oss längre än 10, 20 eller 30 år. Det gedigna och erfarenhetsbaserade personalteamet ger en unik insikt som bidrar till de högklassiga produkter och tjänster som kunder förväntar sig av The Toro Company.