Vi har åtagit oss att skapa program, processer och erfarenheter där anställda kan utvecklas både personligt och yrkesmässigt så att de kan prestera så bra som möjligt. Vi uppmuntrar anställda att hela tiden finslipa sina aktuella färdigheter och utveckla nya färdigheter så att de har god konkurrenskraft i sina egna karriärer samt bidrar till fortsatt tillväxt för företaget. Vi erbjuder flera olika möjligheter till kontinuerligt lärande samt ekonomiskt stöd till sådana program.

  • Toro är engagerade i kontinuerligt lärande och i att vidareutveckla våra anställdas branschrelaterade färdigheter.

  • Hos Toro är inlärning och utveckling ett bredare koncept än traditionell utbildning eftersom vi lägger tyngdpunkten på erfarenhetsbaserad inlärning, t.ex. inlärning genom andra, inlärning genom praktiskt arbete och inlärning genom att lära ut.

  • Toro har investerat i teknik som ska användas i onlineutvecklingsplaner för att ge stöd åt vår fortlöpande fokus på inlärning.

  • Vi erbjuder ett ersättningsprogram för kursavgifter som ska hjälpa anställda att förverkliga ett kontinuerligt lärande.

  • Toro främjar morgondagens potentiella ledare genom att erbjuda kurser och erfarenheter som bygger upp färdigheter både inom att leda resultat och leda personal. Vi lär inte bara ut färdigheter utan även ledarskapsmetoder, som t.ex. målsättning, prestationshantering, löneplanering och coachning.