The Toro Company har åsikten att det i branschledarskap och ekonomiska framgångar ingår ett ansvar att ge något tillbaka till de samhällen där våra anställda bor och arbetar. Våra anställda världen över ställer ideellt upp med både tid och kunskap, vilket är till en stor hjälp för de lokala samhällena. Företaget främjar ideellt arbete genom programmet Corporate Volunteer Program, där heltidsanställd personal får möjlighet att skänka upp till 20 timmar av sin arbetstid varje år. För anställda i USA bidrar även företaget med program där gåvornas värde matchas av företaget. Våra anställdas engagemang i välgörenhetsaktiviteter innebär en stor skillnad för nödställda.

Community Engagement

United Way

  • United Way har målet att förbättra människors liv genom att dra nytta av samhällets omtanke och är en av företagets primära partners när det gäller samhällsengagemang. Toro stöder med stolthet LIVE UNITED-kampanjen som hjälper samhällen att fokusera på utbildning, inkomst och hälsa. Våra anställda ger varje år generösa bidrag genom enskilda insatser samt insamlingsevenemang. The Toro Foundation matchar bidragen med minst en dollar för varje dollar, samt skänker bort produkter för lokala auktioner och välgörenhetsevenemang till förmån för United Way. Under de senaste tre åren har The Toro Company utsetts till ”Million Dollar Partner” av Greater Twin Cities United Way genom att samla in mer än 1 miljon dollar i bidrag från både anställda och företaget.

Matchning av gåvor

  • Programmet Toro Matching Gift Program stärker anställdas generositet genom att matcha gåvor på mellan 25 och 1 000 dollar till behöriga ideella organisationer som arbetar till förmån för konst och kultur, K-12-idrottsorganisationer, medborgar-, utbildnings-, miljö-, hälso- och persontjänster, samt public service-radio/tv.

Dollars for Doers

  • The Toro Company stöder de anställdas ideella arbete genom att ge ekonomiska bidrag till de organisationer som de anställda väljer att arbeta för. Programmet Dollars for Doers ger 300 dollar till behöriga ideella organisationer där anställda hos Toro arbetar ideellt minst 30 timmar per år utanför sitt normala arbetsschema.

Toro Team Program

  • Programmet Toro Team Program matchar välgörenhetsinsamlingar som görs av grupper med sex eller fler anställda. The Toro Foundation matchar bidrag på 100–1 000 dollar som gruppen gör till godkända organisationer.

Individual Heroic Effort Program

  • Programmet Individual Heroic Effort Program stöder anställda hos Toro som enskilt deltar i ett välgörenhetsevenemang som varar längre än tre dagar. The Toro Foundation matchar bidrag på 100–1 000 dollar som den anställda deltagaren gör till godkända organisationer.
Community Engagement