Om vi ska vara ett genuint framgångsrikt och långsiktigt hållbart globalt företag måste vi behandla varandra med värdighet, respekt och rättvisa. Vi strävar efter att dra till oss och behålla de allra bästa medarbetarna – därför är vi också starkt engagerade i att bygga upp en miljö som välkomnar mångfald och stöder Toros program och policyer avseende likvärdiga möjligheter. Toro välkomnar alla de egenskaper och bakgrunder som gör varje person unik, och vi drar nytta av allas individuella förmågor och perspektiv i syfte att underlätta vår tillväxt. Mångfald inom färdigheter och talanger hjälper oss ta fram kreativa idéer och bättre lösningar. Eftersom vi strävar efter att både spegla och välkomna mångfalden hos vår kundbas kan vi erbjuda innovativa produkter och lösningar som uppfyller deras behov – och samtidigt hålla oss konkurrenskraftiga i en snabbt växlande global miljö.

Genom att erkänna och respektera mångfald blir Toro en bättre arbetsplats. Vi värdesätter alla våra anställda och vi tar alla ansökningar i beaktande på ett rättvist sätt. Därför är vi också stolta över att vara en arbetsgivare som erbjuder likvärdiga möjligheter.

Vår filosofi om att välkomna mångfald och likvärdiga möjligheter är helt i linje med våra personliga värderingar, som innefattar respekt och förtroende, teamarbete och samarbete, delaktighet, coachning, erkännande och kommunikation.