The Toro Company fokuserar på att ge stöd åt de anställda så att de kan uppnå sina ekonomiska och karriärsmässiga mål.

Konkurrenskraftiga anställningsförmåner

  • Toro erbjuder ett konkurrenskraftigt och omfattande förmånsprogram som har tagits fram för att uppfylla hälso- och välfärdsbehov samt bidra till en ekonomisk trygghet för våra anställda. Läs mer om de olika förmånerna vi erbjuder anställda.

Ersättning för utbildning

  • Förutom de åtskilliga utbildningsprogram som vi erbjuder på plats, uppmuntrar The Toro Company anställda att utveckla sina färdigheter och kunskaper på ackrediterade utbildningsanstalter. Anställda kan få ersättning för undervisning, böcker och andra utbildningskostnader genom företagets Tuition Reimbursement Program.

Kulturenkät

  • Vartannat år ger The Toro Company anställda möjlighet att dela med sig av sina åsikter och ge feedback på arbetsplatsens kultur i organisationen. Resultaten mäts och analyseras i syfte att förbättra de anställdas erfarenheter, att pådriva förändring och dra nytta av organisationens övergripande framgång.

Stipendieprogram

  • Utbildning är en viktig faktor i att ge åtskilliga möjligheter till livslångt lärande för anställda och deras familjer. Under längre än 40 års tid har företaget haft stipendieprogram för anställdas minderåriga, och programmen har totalt bidragit med mer än 3 miljoner dollar i undervisningsbidrag. Stipendierna varierar i värde från 500 till 2 000 dollar.