The Toro Company har åtagit sig att etablera en säker arbetsmiljö för alla anställda. Det är i allas intresse att ha en arbetsplats som är ren och säker, så det är en gemensam sak för alla anläggningar att minska olyckor och skador som kan förhindras. Alla våra anläggningar världen över har tagit fram och administrerar sina egna säkerhets- och nödplaner för att främja en kultur som präglas av säkerhet. Vi fokuserar på att minska olyckor och skador på arbetsplatsen, eliminera kända säkerhetsrisker och se till att vi uppfyller alla nationella, regionala och lokala säkerhetsstandarder över hela världen.

Vi har också åsikten att de anställdas hälsa kan förbättras ytterligare genom att främja en sundare livsstil, karriärutveckling och olika intressen både på och utanför arbetsplatsen.

  • Det finns etablerade föreningar och organisationer för anställda på anläggningarna som stöder en balanserad och sund livsstil, som t.ex. The Camping Club, Piecemakers Quilt Club, Toro Yoga Club, ToroProse Toastmasters Club och Toro Soccer Club.

  • Vi har även stöd- och rådgivningsverksamhet avsedd för anställda och deras familjer.
Safety and Wellness