The Toro Company strävar hela tiden efter att förbättra sin energieffektivitet och minska de globala tillverkningsanläggningarnas driftpåverkan på miljön. Vi håller på att utvärdera och implementera miljö-, hälso- och säkerhetsmässiga hanteringssystem på våra anläggningar. Hittills har en anläggning registrerats enligt ISO 14001:2004-standarden och andra anläggningar har nått olika långt i utvärderings- och implementeringsprocessen. Vi genomgår även regelbundna externa granskningar för att säkerställa efterlevnad av alla nationella, regionala och lokala miljökrav. Vi strävar även efter att dra ner på vattenanvändning, farligt avfall och energiförbrukning där så är möjligt.

Operational Footprint