På The Toro Company tar vi vårt ansvar för våra anställda, kunder, aktieägare och miljön på största allvar. Sedan mer än 100 år har vi vårdat vårt rykte med hjälp av pålitliga relationer och ständiga innovationer för att hjälpa våra kunder att göra landskapet vackrare, mer produktivt och mer hållbart.

Vi har ett fast åtagande att skydda miljön och förse våra anställda och kontraktsanställda med en säker arbetsmiljö. Därför strävar vi hela tiden efter att:

  • Uppfylla tillämpliga internationella, nationella, regionala och lokala lagar och förordningar som styr miljöskydd och en säker arbetsmiljö.
  • Överväga både miljö och säkerhet när vi utvecklar och tillverkar nya produkter.
  • Minimera miljöpåverkan vid tillverkningen genom att använda ansvarsfulla metoder, t.ex. resursbevarande, förebyggande av miljöföroreningar och återvinningsåtgärder.
  • Förbättra prestationer inom miljö, hälsa och säkerhet.