Företagets tillverkningsanläggning i Tomah, Wisconsin som tillverkar kommersiell utrustning som säljs världen över, har certifierats enligt ISO 14001:2004. För att uppnå detta krävs en integration av ett miljöledningssystem i hela verksamheten som medför ständiga förbättringar.

Den internationellt godkända ISO 14001-certifieringen säkerställer att mottagande företag gör en fullständig genomgång av hur deras metoder påverkar miljön. Enligt certifieringen krävs en utvärdering av anläggningens kompatibilitetsstatus mot alla tillämpliga miljöförordningar. Om anläggningen inte följer dessa, måste en plan med korrigerande åtgärder tas fram i syfte att uppnå kompatibilitet innan certifieringen godkänns. Då skapas en matris med miljörisker som granskas varje år för att kunna identifiera fortlöpande förbättringsprojekt för platsen. Dessa projekt övervakas sedan med milstolpar och tidsfrister. Alla behov för utbildning och dokumentation som krävs för att upprätthålla certifieringen och fortlöpande förbättring tillgodoses och registreras noggrant.

Toros tillverkningsanläggning i Tomah har även fått erkännande för sitt högklassiga miljöarbete av Wisconsins miljöprogram Green Tier.