• I vår anläggning för bevattningstestning i Riverside i Kalifornien finns ett återkopplande system som använder filtrerat, återvunnet vatten för att dra ner på den totala vatten- och energiförbrukningen.
 • The Toro Company har monterat avgasreningsutrustning som kan minska utsläpp av koloxid och andra föroreningar med mer än 90 % på företagets tekniska testanläggning i Bloomington, Minnesota.
 • Företagets globala tillverkningsanläggningar kan dessutom minska miljöpåverkan genom att:
  • Återvinna stål, aluminium, plast, kartonger och papper.
  • Ta vara på och återanvända pulverbeläggningar (färg).
  • Återvinna vatten som används i produktionen genom ett system för avloppsvattenrening.
  • Ersätta vissa reningssystem med nya system som använder mindre energi och vatten.
  • Ersätta ineffektiva ljusarmaturer för att minska vår energiförbrukning och vårt koldioxidavtryck.
  • Återvinna och återanvända mer än 90 % av överbliven plast från tillverkningen av droppbevattningsprodukter genom att ta vara på den och använda den på nytt i våra processer.
 • Företaget har monterat ett uppsamlings- och redistributionssystem för regnvatten som sedan används till bevattning på anläggningen i Adelaide, Australien.
 • Där det är möjligt transporterar Toro produktkomponenter från våra leverantörer till våra anläggningar i återanvändningsbara eller återvinningsbara förpackningar.