Vad är det här för varning?

Du kan stöta på en produkt till försäljning som har en varningsetikett som liknar följande:

VARNING! Cancer och fortplantningsskador – www.P65Warnings.ca.gov

Denna varning krävs enligt den kaliforniska lagen Proposition 65 (Prop 65), som är avsedd att varna personer i Kalifornien för exponering för Prop 65-märkta kemikalier.

Vad är Prop 65?

Prop 65 gäller för alla företag som är verksamma i Kalifornien, som säljer produkter i Kalifornien eller som tillverkar produkter som kan säljas i eller föras till Kalifornien. Den anger att Kaliforniens guvernör ska underhålla och publicera en lista över kemikalier som är kända för att orsaka cancer, fosterskador och/eller andra fortplantningsskador. Listan, som uppdateras årligen, innefattar hundratals kemikalier som finns i många vardagsföremål. Syftet med Prop 65 är att informera människor om exponering för dessa kemikalier.

Prop 65 förbjuder inte försäljning av produkter som innehåller dessa kemikalier, utan kräver istället att alla produkter, produktförpackningar eller all litteratur med produkten är försedda med varningar. Dessutom betyder en Prop 65-varning inte att en produkt strider mot några produktsäkerhetsstandarder eller -krav. Kaliforniens myndigheter har i själva verket förtydligat att en Prop 65-varning ”inte är detsamma som ett myndighetsbeslut om att en produkt är ’säker’ eller ’osäker’.”Många av dessa kemikalier har använts rutinmässigt i vardagsföremål i åratal utan dokumenterade skador. För mer information, gå till https://oag.ca.gov/prop65/faqs-view-all.

En Prop 65-varning innebär att ett företag antingen (1) har utvärderat exponeringen och dragit slutsatsen att den är högre än nivån för ”ingen betydande risk”; eller (2) har valt att gå ut med en varning baserat på sin förståelse om förekomsten av en angiven kemikalie utan att försöka utvärdera exponeringen.

Gäller denna lag överallt?

Prop 65-varningar krävs endast enligt kalifornisk lag. Dessa varningar förekommer i många sammanhang i Kalifornien – exempelvis på restauranger, i livsmedelsbutiker, på hotell, i skolor, på sjukhus och på många olika typer av produkter. Dessutom ger vissa internet- och postorderåterförsäljare Prop 65-varningar på sina webbplatser eller i kataloger.

Hur skiljer sig de kaliforniska varningarna från nationella gränser?

Prop 65-standarderna är ofta striktare än federala och internationella standarder. Det finns vissa ämnen som kräver en Prop 65-varning vid nivåer som är mycket lägre än de federala åtgärdsgränserna. Prop 65-standarden för blyvarningar är exempelvis 0,5 mikrogram per dag, vilket är mycket lägre än federala och internationella standarder.

Varför finns inte varningen på alla liknande produkter?

  • Produkter som säljs i Kalifornien kräver Prop 65-märkning medan liknande produkter som säljs på andra platser inte kräver det.
  • Ett företag som är inblandat i ett stämningsmål angående Prop 65 och når en förlikning, kan tvingas använda Prop 65-varningar för sina produkter, medan andra företag som producerar liknande produkter inte måste omfattas av ett sådant krav.
  • Tillämpningen av Prop 65 är inkonsekvent.
  • Företagen kan välja att inte ge varningar eftersom de anser att de inte måste göra det enligt Prop 65, och det faktum att en produkt inte har någon varning innebär inte att produkten är fri från de angivna kemikalierna på liknande nivåer.

Varför inkluderar Toro denna varning?

Toro har valt att ge konsumenterna så mycket information som möjligt för att de ska kunna fatta välgrundade beslut om vilka produkter de ska köpa och använda. Toro ger i vissa fall varningar baserat på sin vetskap om förekomsten av en eller flera angivna kemikalier utan att utvärdera exponeringsnivån, eftersom inte alla de angivna kemikalierna har exponeringsgränskrav. Även om exponeringen från Toro-produkter må vara försumbar eller gott och väl inom området för ”ingen betydande risk”, har Toro för säkerhets skull valt att ge Prop 65-varningar. Dessutom kan Toro åtalas av den kaliforniska staten eller privata parter som verkar för att driva igenom Prop 65 om företaget inte tillhandahåller dessa varningar, vilket kan leda till allvarliga påföljder.