emission reduction

 

The Toro Company har arbetat med sina leverantörer för att använda motorer som uppfyller de världsomfattande standarderna för avgas- och avdunstningsutsläpp som har angetts av U.S. Environmental Protection Agency (EPA), California Air Resources Board (CARB) och EU.

  • Utsläppskraven i The Environmental Protection Agency (EPA) Tier 4 för terrängdieselmotorer (25–74 hästkrafter) trädde i kraft 1 januari 2013. Enligt bestämmelserna måste utsläppen av luftburna partiklar minskas med 90 %, och ytterligare minskningar måste ske för utsläpp av kväveoxid.
  • Toro har ingått ett partnersamarbete med Yanmar America för att ta fram Tier 4-kompatibla motorer som uppfyller de här utsläppskraven.

Bensindrivna produkter:

  • EPA Phase 3-utsläppsstandarderna för små terrängmotorer som implementerades under 2011 och 2012, har minskat avgaskolväten med ungefär 35 % och avdunstningsutsläpp med ungefär 45 %.
  • Våra produktspecifikationer har ändrats enligt EPA- och CARB-riktlinjerna och innehåller nu bränsleslangar och -tankar med låg genomsläpplighet, tätade och fästa tanklock, kolkanistrar och andra modifieringar.