Begränsad vattenmängd och -kvalitet är två av de största globala utmaningarna idag. Vi förstår betydelsen av vatten när det gäller att skapa funktionella landskap och friluftsområden samt produktion av livsmedel och andra grödor. Därför strävar vi efter att utveckla branschledande bevattningslösningar som applicerar vatten mer effektivt på gräsmattor, i landskap och på odlingar. Vi samarbetar med universitet, industrier och samhällen för att öka utbildningen och medvetenheten om rätt bevattningsstrategier för att förbättra och skydda våra ekosystem. Dessutom tillhandahåller vi produktresurser och ekonomiska resurser för att hjälpa ideella organisationer, konsumenter och företag att nå miljömässiga och ekonomiska fördelar med hjälp av effektiv vattenanvändning.

Golf/parker

 • År 2018 ingick The Toro Company en strategisk investering i stamaktier i GreenSight Agronomics, en ledare inom automatiserad drönaravkänningsteknologi för gräs- och lantbruksmarknader. För golfbanor ger systemet värmemappnings- och -avkänningsanalys för att förbättra gräsmattans hälsa med mindre vatten och lägre användning av gödsel och pesticider.
 • Toros heltäckande centrala styrsystem Lynx tar bevattningen till nästa nivå genom att kombinera åtkomst till baninformation i realtid, precisionsstyrningsalternativ och komfort tack vare mobilanslutning för att bättre kunna hantera gräsmattans hälsa och vattenresurserna. Utökad förmåga i och med den nya Lynx Smart Hub, Lynx Smart Satellite Lynx Dash säkerställer ännu bättre funktionalitet och kontroll.
 • Avancerade lösningar inom platsbedömning, som Toros nya PrecisionSense™-teknik, mäter variationer i egenskaperna på nyckelplatser – däribland jordens fuktighet, salthalt, komprimering och växtförmåga – för att hjälpa kunder att på ett mer effektivt sätt hantera vatten och andra resurser och få välmående och mer enhetliga gräsmattor.
 • Det trådlösa jordövervakningssystemet Toro® Turf Guard® mäter och rapporterar jordens fukt, temperatur och salthalt. Tack vare data i realtid kan kunderna fatta mycket mer välgrundade beslut om när och hur mycket de ska vattna och säkerställer på så sätt en friskare gräsmatta utan över- och underbevattning.

Bostad/kommersiella lösningar

 • Toro belönades av U.S. Environmental Protection Agency med 2017 WaterSense® Excellence Award för insatser och utbildning vad gäller effektiv vattenanvändning utomhus. Det var tredje året i rad som Toro belönades med en prestigefull WaterSense-utmärkelse. Under det senaste decenniet har Toro och nästan 2 000 andra WaterSense-partners hjälpt konsumenterna att spara mer än 7,9 biljoner liter vatten.

 • Den prisbelönta bevattningsstyrningen Toro® EVOLUTION® ger perfekt balans mellan enkelhet och avancerade funktioner med sitt intuitiva gränssnitt, framtida vattenbesparande uppgraderingar via USB och smart styrning. Eftersom den kan anslutas trådlöst till Toros vädersensorer och jordfuktsensorer kan varje bevattningsprogram styras separat och justeras automatiskt baserat på väder- eller jordförutsättningarna. Med plattformarna SMRT Logic och SMRTscape kan EVOLUTION-användarna dessutom hantera och styra sin bevattning via en smartphone, surfplatta eller dator, oavsett var de befinner sig.
 • Tack vare den prisbelönta Precision™-jordsensorn som drar nytta av Toros innovativa och trådlösa Turf Guard®-jordsensorteknik som används på golfbanor och idrottsplatser kan privatkunder maximera bevattningseffektiviteten genom att stoppa schemalagda bevattningscykler när jorden redan är tillräckligt fuktig.
 • Toros patenterade och prisbelönta sprutmunstycken och roterande munstycken i Precision™-serien kan enkelt monteras på befintliga bevattningssystem av alla stora märken. Båda dessa munstycksserier applicerar vatten långsammare och jämnare än konkurrerande munstycken för att eliminera avrinningen och minska vattenförbrukningen utomhus med upp till 30 procent.;
 • Radioprogrammet The Water Zone, som sänds varje vecka, startade 2015 och sponsras av The Toro Company. Programmet sammanför lokala, statliga, federala och internationella myndighetspersoner, vattenexperter, ledande medborgare och tekniker för att diskutera dagens vattenutmaningar och undersöka strategier för att bevara en av våra värdefullaste resurser. År 2017 lanserade Irrigation Association ett samarbete med The Water Zone för att tillhandahålla radioutbildning för bevattnings- och landskapsarbetare.
 • Toros verksamhet inom jordbruksbevattning fokuserar på att tillhandahålla hållbara lösningar inom vattenskötsel och fick 2014 utmärkelsen ”Sustainable Design and Innovation Award” (hållbar design och innovation) från City of Riverside i Kalifornien. Priset delas ut till företag som föregår med gott exempel vad gäller miljövänliga konstruktionsstandarder och Toro fick pris för sitt arbete med att optimera energianvändning, bevara vattenresurser och använda miljövänligare produkter vid utformning av anläggningar.
 • 2009 var Toro med och bildade Certified Water Manager Program. Programmet skapades och sköts av California Landscape Contractors Association (CLCA) och är USAs första och enda ”prestationsbaserade” certifieringsprogram för vattenhantering. Programmet tillhandahåller utbildning och verktyg för att bevattningsentreprenörer ska kunna sköta landskap enligt vattenbudgetar som har gjorts upp av Kaliforniens Model Water Efficient Landscape Ordinance.

Jordbruk

 • Toros prisbelönta återvinningstjänst för droppbevattning är ett resultat av ett pågående arbete för att hjälpa lantbrukarna att maximera produktionen av grödor med hjälp av effektiva och hållbara bevattningsmetoder, inklusive återvinning av förbrukad dropptejp och droppledningar. Denna tjänst, som erbjuds i samarbete med Revolution Plastics, använder de återvunna materialen för att tillverka plastmellanlägg och andra lantbruks- och byggmaterial istället för att skicka de använda materialen till en soptipp.
 • För att stödja Western Growers Foundation och dess skolträdgårdsprogram har Toro donerat över 350 droppbevattningssatser till skolor i Kalifornien och Arizona med syftet att lära barnen värdet av lantbruk, grönsaks- och fruktodling samt hälsosam kost.
 • I samarbete med myndigheter och ideella organisationer hjälper Toro små lantbruk i utvecklingsländer att implementera droppbevattning som ett verktyg för att förbättra livsmedelssäkerheten, näringen och den ekonomiska utvecklingen.
 • I flera årtionden har lantbrukare och plantskolor i hela världen litat på Toros Blue Stripe®-slang och Aqua-Traxx®-dropptejp för att effektivisera vattenanvändningen och förbättra skörden. Blue Stripe och Aqua-Traxx effektiviserar precis som vår nyare dropplinje BlueLine® PC och premiumdropptejpen (FlowControl®) vattenanvändningen betydligt genom att applicera vattnet jämnt, långsamt och direkt på den aktuella växtens rotområde. Detta ger bättre avkastning på skörden, högre kvalitet, en effektivare användning av resurserna, minskar miljöförstöringen och minimerar vattenspillet.
 • Toro har publicerat ett arkiv med utbildningsmaterial om droppbevattning på www.driptips.toro.com, bland annat den prisbelönta ägarhandboken för Toro Ag och lösningsbroschyrer för applikationer för frukt, nötter, grönsaker och spannmål, förutom inspelade webbinarier och poddar från radioprogrammet The Water Zone på iTunes.
 • Toro Ag är en ledande och aktiv medlem i många organisationer som stödjer effektiv bevattning, t.ex. California Ag Irrigation Association (CAIA), California Irrigation Institute (CII), Irrigation Association (IA), American Society of Agricultural and Biological Engineers (ASABE) och American Society of Agronomy (ASA).
 • Toros AquaFlow-designmjukvara hjälper lantbrukare att utarbeta den bästa systemdesignen för bästa möjliga vatten- och resurseffektivitet genom att rapportera den förväntade utsläppsnivån för en föreslagen design av ett droppbevattningssystem genom att användaren kan välja mellan olika sidogrenar, underledningar, huvudledningar och spolparametrar.
 • Toros Drip Irrigation Payback Wizard gör att lantbrukarna och branschspecialisterna genast kan se de förväntade kostnadsbesparingarna och inkomstökningarna vid byte från översvämningsbevattning eller en centrerad svängbar vattenspridare till en mycket effektiv droppbevattningsteknik som använder sig av verkliga data för kostnadsberäkning och inkomst från hela USA.