The Toro Company och dess tillverkningsanläggningar har infört stränga skyddsåtgärder i syfte att avlägsna giftiga ämnen från produkter och förpackningar, och därmed minska vår miljöpåverkan. För att uppnå detta måste vi ha ett nära samarbete med våra leverantörer så att även de avlägsnar giftiga ämnen från våra komponenter och delar. Vi samarbetar även med våra återförsäljarpartners samt offentliga organ för att återvinna batterier, däck och annat material i syfte att begränsa miljöfarligt avfall.

Vi arbetar med oberoende återvinningsföretag för att konvertera använda droppslangar från bevattning av jordbruksfält till produkter som t.ex. soppåsar, plastvirke och bullerplank. Det minskar miljöpåverkan av kasserade Toro-produkter och tar vara på värdefulla och oljebaserade komponentmaterial.