The Toro Company strävar efter att fortlöpande förbättra säkerheten på produkterna i syfte att minska riskerna för våra kunder när de använder produkterna enligt anvisningarna.

Produktkvalitet
På The Toro Company anser vi att våra kunder förtjänar kvalitetsprodukter som uppfyller prestandakraven och är bevisat pålitliga och hållbara. Därför prioriterar Toro produktkvalitet i våra utvecklings- och tillverkningsprocesser.

Produktsäkerhet
Design- och utvecklingsprocesserna hos The Toro Company innehåller stränga protokoll som bidrar till innovativa produktsäkerhetsfunktioner. Vi uppfyller alla obligatoriska säkerhetsstandarder som har angetts av U.S. Consumer Product Safety Commission (CPSC), EU och andra organ världen över. Vi har länge varit en drivande kraft bakom utvecklingen av frivilliga säkerhetsstandarder i branschen.