På Toro vet vi att produktkvalitet och konsekvens är viktiga delar som våra kunder ska kunna förvänta sig tillsammans med pålitlighet och hållbarhet. Det är därför vi tycker att du ska känna till kvalitetsangivelserna inom ISO 9000 som vårt företag ständigt uppnår. Framförallt vill vi att du ska förstå hur du direkt tjänar på Toros kvalitetsarbete.

Fråga: Vad är ISO 9000?
Enkelt sagt är ISO 9000 en formaliserad uppsättning kvalitetsdefinitioner och standarder som har utvecklats av den internationella standardiseringsorganisationen.

ISO kommer från det grekiska ordet för ”jämlik”. Alla företag som har ISO-certifierade kvalitetshanteringssystem uppfyller identiska, globalt erkända kvalitetskrav. I och för sig är det ett företags kvalitetsprocesser som certifieras och inte dess produkter. Däremot är tanken bakom ISO 9000 att om företaget konsekventa processer när de tillverkar sin produkt så kommer det att leda till att den genomsnittliga kvaliteten på varje produkt kommer att stiga.

Siffran ”9000” anger bara att det gäller ISO-standarderna för kvalitetshantering. Siffran 9001 gäller kvalitetshantering och kvalitetssäkringsstandarder för utformning/utveckling, produktion, installation och service av produkten. Det är den mest omfattande av alla standarder. Standarden 9002 täcker alla element för 9001-standarden utom design och utveckling.

Toro är den första helhetsleverantören av utrustning för grässkötsel som är certifierad enligt ISO 9001 och ISO 9002 för sina kommersiella produkter och bevattningssystem.

Fråga: Varför sökte Toro ISO-certifieringen?
Svaret är enkelt. För er, våra kunder. Trots att Toro redan levererar produkter med mycket hög kvalitet så hjälper ISO-certifieringarna att framhäva Toros ledande roll och fortsatta strävan att ge oöverträffad kvalitet, prestanda och pålitlighet. Vi vet också att för visa av er ökar behovet av ISO 9000-certifieringen när ni ska ange krav vid produktköp. Många kunder i världen runt anser nu ISO-certifieringen som ett krav när de ska köpa produkter.

Fråga: Hur fick Toro ISO-certifieringen?
Att få och behålla ISO 9000-certifieringen är svårt, men väl värt besväret.

Toro har ISO 9000-kvalitetscertifieringar på två viktiga områden inom företaget: De tre anläggningarna för utformning och tillverkning av kommersiella gräsmatteskötselprodukter (Tomah, Shakopee och Bloomington) och all verksamhet inom bevattningsavdelningen.

Alla certifieringar krävde stora insatser och noggranna förberedelser. Omkring 20 bedömningskriterier skulle uppfyllas och därefter utsättas för en grundlig revision. För att testet skulle bli objektivt utfördes det av en grupp oberoende certifierade granskare, Lloyd's Register Quality Assurance. Efter certifieringen måste Toro genomgå löpande revisioner för att se till att kvalitetsstandarderna uppfylls. Om kraven inte följs kan certifieringen återkallas.

Fråga: Vilka fördelar innebär det för mig som Toro-kund?
Pålitlighet. Toros ISO-certifieringar visar att vi har ett dokumenterat system och ett långsiktigt engagemang för att tillhandahålla den jämna process- och kvalitetsnivå som du förväntar dig.

Kundnöjdhet. Ett företag med ISO-certifierade processer anses mer kapabelt att tillverka produkter med en nivå av produktkonsekvens och kvalitet som respekteras överallt i världen. Våra ISO-certifieringar innebär att vi strävar efter att göra dig ännu nöjdare med dina Toro-produkter och när du har kontakt med oss.

Förtroende. ”Rätt från början” är tanken bakom ISO. ISO-formatet kräver att Toro har ett åtgärdsprogram för att undersöka och åtgärda produktproblem. Vi vill öka ditt förtroende för våra produkter genom att vara effektivare internt och ta ett större ansvar externt.

Effektivitet. Vissa av er måste redan köpa sina produkter från ISO-certifierade företag. Toros certifieringar effektiviserar inköpsprocessen ännu mer genom att minska ditt behov av att genomföra kvalitetsrevisioner eller särskilda bedömningar.

Fråga: Hur stora är Toros ISO-framsteg jämfört med konkurrenternas?
Toro är den första stora tillverkare av gräsmatteskötselutrustning som uppnår de stränga ISO 9000-kraven. Vi använder ISO-metodik i hela företaget som en del av det sätt Toro sköter företaget.

Toro har börjat med ISO 9000-kvalitetscertifieringar på två viktiga områden inom företaget: Varje certifiering är anmärkningsvärd på så sätt att vi är den första i branschen som har dem.

Toro Commercial Products Division, Bloomington, MN
Toros kommersiella verksamhet i Bloomington, Minnesota, blev certifierad enligt ISO 9001 för sitt kvalitetshanteringssystem inklusive design, inköp, försäljning samt forskning och utveckling. I och med att även vår forskning och utveckling ingår i denna certifiering utsätts även våra tidigaste prototyper för hårda kvalitetstest.

Toros tillverkningsanläggning för kommersiella produkter i Tomah, Wisconsin, och tillverkningsanläggningen för komponenter i Shakopee, Minnesota
, är certifierade enligt ISO 9002. Tomah-fabriken förser kunderna men fler än 250 olika Toro-modeller för kommersiell skötsel av gräsmattor medan Shakopee-fabriken tillverkar komponenter för både kommersiella och konsumentprodukter som monteras på andra Toro-anläggningar.

Toro Irrigation Division, Riverside, CA, USA
ISO 9001-certifieringen för Toros bevattningsavdelning täcker hela sortimentet av produkter för golf, kommersiellt och privat bruk som anläggningen utformar, utvecklar och tillverkar. Toro tar täten som den enda tillverkaren av gräsmattebevattningsprodukter som har fått certifieringen ISO 9001.

Obs: Det är viktigt att komma ihåg att ISO 9000 inte ger produkter en ”godkännandestämpel” och att produkter inte kan kallas ”ISO-certifierade”. ISO 9000 tar in hela organisationsstrukturen, metoderna och processerna på en certifierad anläggning.

Fråga: Hur kan jag vara säker på att Toros kvalitetsmedvetenhet inte bara är en tillfällig affärstrend?
The Toro Company skulle inte finnas kvar idag om kvalitet inte var en viktig fråga för oss. Vårt uppdrag är en pågående process.

ISO-certifieringen är ett av många kvalitetsförbättringssteg som vi har tagit för att vi ska kunna ta oss framåt i vår pågående strävan efter ständiga förbättringar och i slutändan fler nöjda kunder. Därför strävar vi ständigt efter att förbättra vår kvalitet.

Vi kommer att fortsätta informera dig om vårt kontinuerliga kvalitetsarbete och framförallt om vilka fördelar det ger dig idag och i framtiden.

Frågor: Vem kan svara på mina frågor om Toros ISO9000-certifieringar?
Om du har frågor om ISO 9000 vill vi gärna att du kontaktar oss. Kontakta oss på adressen:

The Toro Company
Commercial Products Division

Attention: Total Quality Manager
8111 Lyndale Avenue South
Bloomington, MN 55420, USA
Du kan också ringa (612) 888-8801
Be att få tala med totalkvalitetschefen för kommersiella produkter

The Toro Company
Irrigation Division

Attention: Total Quality Manager
5825 Jasmine Street
Riverside, CA 92504, USA
Du kan också ringa (909) 688-9221
Be att få tala med kvalitetschefen för bevattningsprodukter