The Toro Company sätter stort värde på innovation. Från vår lansering 1914 har vi byggt upp ett namn och ett anseende genom att tillhandahålla innovativa lösningar som möter kundernas behov av jordbruks- och grässkötsel. Vår rika erfarenhet på detta område utökas varje dag i takt med vår kontinuerliga strävan att utveckla spännande nya produkter och tjänster som når nya höjder vad gäller den prestanda, produktivitet och bekvämlighet som Toros kunder förväntar sig.

Toros Center for Advanced Turf Technology

Toros Center for Advanced Turf Technology (CATT) fokuserar på att vidareutveckla företagets innovativa ledarskap genom att utveckla teknik som gynnar både kunder och miljön. CATT och dess grupp av ledande agronomer och produktutvecklare identifierar nya trender på grässkötselsmarknaden och använder sig av lämplig teknik för att upptäcka nya lösningar som ökar produktiviteten, reducerar vatten- och bränsleförbrukningen och förbättrar växtförhållandena.

Genom sitt arbete med kunder, akademiska institutioner och ledande forskare har gruppen gjort framsteg inom robotteknik, vätebränsleceller, avancerad batteriteknik, precisionsmässig bevattning och fuktdetektering av jord.

”Dr. Watson”-exemplet

Doktoranden James R. Watson (1920–2013) var både en pionjär, auktoritet och legend i gräsmattebranschen. Watson tog anställning på The Toro Company 1952 som agronomichef. Under sina 46 år på Toro gick han i spetsen för viktig forskning av gräs- och vattenhantering över hela världen. Många av världens ledande golfbanor, parker och idrottsanläggningar sökte ofta dr Watsons råd och funderingar när de ställdes inför krävande gräsutmaningar. Dr Watson spelade även en nyckelroll i Toros intrång på bevattningsmarknaden för kommersiellt och privat bruk genom att rekommendera förvärvet av Moist-O-Matic 1962. Denna ständiga visionär poängterade outtröttligt att vatten var en begränsad resurs som måste hanteras och konserveras mycket noga.

Ett fält bakom Toros huvudkontor – det går numera under namnet ”Dr. James R. Watson Research and Development Proving Grounds” – representerar vad som en gång utgjorde världens enda forskningslaboratorium på detta område. Dr Watson och hans grupp på 25 forskare genomförde studier av olika gräs- och jordtyper för att fastställa de bästa metoderna för gödning och vattenförbrukning samt för att utveckla metoder för kontroll av oönskade grästyper, sjukdomar och angrepp. Dr Watson använde sina forskningsresultat i sin utbildning av både Toro-personal och branschfolk.

Efter att ha pensionerats från Toro 1998 förblev dock dr Watson aktiv i branschen i kraft av sin utnämning som vice president för kundrelationer och agronomi. Han agerade som konsult både för företaget och branschen som helhet. Han verkade även i flera prestigefyllda styrelser och organisationer för gräs- och vattenskötsel samt i forskningsprojekt. Dr Watson utgjorde inspirationskällan bakom Toros forskning kring toppmodern gräs- och vattenskötsel i företagets Center for Advanced Turf Technology.

Det går inte att överdriva betydelsen av dr Watsons åtskilliga insatser i att främja gräsmattetekniker och vårt företags intressen. Han utgjorde ett exempel på våra kärnvärderingar och spelade en viktig roll i att hjälpa Toro bygga upp varaktiga relationer med kunder och branscher världen över.