Gräsklippare

Allmänna frågor

Auktoriserad återförsäljare – Vill du inte sköta underhållet själv? Kontakta din Toro-auktoriserade återförsäljare så får du hjälp.  Du kan hitta en återförsäljare nära dig genom återförsäljarsökningen på www.toro.com/dealer eller genom att ringa 866-946-3119.

 • Maskinens modell- och serienummer.
 • Ditt köpbevis (för garantiärenden).

På grund av det breda sortimentet av Toro-produkter behöver återförsäljaren modell- och serienumret för att identifiera maskinen och hitta rätt reservdelar. Om du behöver garantiservice kommer återförsäljaren att be om ditt köpbevis för att bekräfta garantistatusen.

Läs bruksanvisningen innan första användningen (och vid behov).
 • Avlägsna skräp från trädgården.
 • Kontrollera oljenivån.
 • Använd färskt bränsle.
 • Följ alla säkerhetsrekommendationer.
Nedan visas några av de vanligaste orsakerna till att en klippare inte startar:
 • Färskt bränsle (nyare än 30 dagar).
 • Maskinen startar enklare om tändstiftet är i gott skick. Byt ut det om du är osäker. Ett nytt tändstift kan skapa en bättre gnista för att tända blandningen av bränsle och luft i motorn. Se också till att tändstiftets tråd är ansluten till tändstiftet.
 • Maskinen startar enklare om luftfiltret är rent. Om filtret är smutsigt blir det mycket svårare för motorn att dra in luft. Rengör eller byt ut filtret om det är smutsigt. Ett rent filter håller också damm borta från motorn och minskar slitaget.
 • På elstartsmodeller ska batteriet vara laddat när säsongen börjar. En laddning kan räcka hela säsongen. Annars kan du behöva ladda igen under säsongen. Viktigt: Du kan inte starta klipparen med elstarten eller ladda batteriet utan att säkringen är installerad.
 • Se startprocedurerna i bruksanvisningen, inklusive hur säkerhetsfunktionerna upprätthålls korrekt.
Om du behöver mer hjälp kan du besöka vår interaktiva onlinehandbok för vår felsökningsguide när det gäller att starta klipparen eller kontakta din lokala Toro-auktoriserade återförsäljare.
 
När du trycker strömbrytaren i stoppläget ska du hålla den intryckt tills motorn stängs av (det kan ta några sekunder).

För att beställa eller ladda ned en ny bruksanvisning, servicehandbok eller reservdelshandbok behöver du din enhets modell- och serienummer. 

OBS: Mer information om det underhåll som nämnts hittar du i bruksanvisningen, och var särskilt uppmärksam på säkerhetsvarningarna när du följer anvisningarna.
 • Kontrollera att knivarna är vassa.
 • Se till att klippdäcket är rengjort från gammalt klipp.
 • Kontrollera att dragsnörena inte är slitna, utan i gott skick.
 • Kontrollera att redskapen är anslutna och fungerar som de ska.

Allmänt underhåll

Underhållsschemat varierar beroende på modell. Vi rekommenderar att du konsulterar din bruksanvisning. För att beställa eller öppna en bruksanvisning, klicka här.

Se vårt interaktiva manuella underhållsschema online för alla 56 cm Recycler®-klippare och Super Recycler® modell 20053–20058.
För Recycler®- och Super Recycler®-klippare:

Rekommenderad olja för Toros motorgräsklippare med fyrtakts­motor – SAE 30W rengöringsolja med API-service­klassificering på SF, SG, SH, SJ, SL eller högre. 

 • Låt motorn gå i fem minuter för att värma upp oljan så att den rinner ut bättre. (Vi rekommenderar att du endast fyller på bränsletanken med bensin tillräckligt för fem minuter innan du byter olja.)
 • Ta ut oljestickan.
 • Lägg klipparen på sidan med luftfiltret uppåt för att tömma ur den gamla oljan genom oljepåfyllningsröret till ett tömningskärl. (Motortillverkarna rekommenderar att maskinen läggs på sidan.)
 • Låt oljan rinna ut fullständigt.
 • Ställ klipparen på hjulen igen och häll långsamt i ny olja i oljepåfyllningsröret tills oljenivå når upp till strecket FULL på oljestickan.  (Vänta någon minut innan du kontrollerar oljenivån så att oljan hinner sjunka.  Torka av oljestickan, sätt i den och ta ur den igen och kontrollera oljenivån. Upprepa sedan ännu en gång.)
 • Viktigt: Fyll inte på för mycket – Om du fyller på för mycket olja i motorn måste du avlägsna överskottsoljan genom att följa tömningsanvisningarna ovan.   För mycket olja kan skada motorn och göra att den inte fungerar. 


Fullständiga anvisningar steg för steg hittar du i din bruksanvisning eller i vår interaktiva smarta bruks­anvisning genom att välja ditt modellnummer i listan nedan.

 • 56 cm Toro Recycler®-klippare
 • Super Recycler® modell 20053–20058
 • Felsökningshjälp vid start

Se även:

Åkgräsklippare och traktorer

Om din maskin inte startar, kontrollera följande:

 • Knivreglaget (kraftöverföringsaxeln) är avaktiverad eller avstängd.
 • Parkeringsbromsen är ilagd.
 • Föraren måste sitta i sätet när maskinen startas.
 • Batteriet är fulladdat.
 • Alla elektriska anslutningar är anslutna och i gott skick (inte lösa och utan korrosion).
 • Säkringen har inte löst ut.
 • Det bränsle som används är högst 30 dagar gammalt (kontrollera att det inte finns smuts, vatten eller gammalt bränsle i bränsletanken eller bränslebehållaren).
Kontakta din Toro-auktoriserade återförsäljare för service om du behöver mer hjälp.
För att beställa eller ladda ned en ny bruksanvisning eller reservdelshandbok behöver du din enhets modell- och serienummer.
Kontrollera följande:

 • Parkeringsbromsen är ilagd
 • Du sitter i sätet när du startar enheten
 • Kraftuttaget är avstängt
 • Batteriet är fulladdat
 • Säkringen är i gott skick
 • Det bränsle som används är högst 30 dagar gammalt (kontrollera att det inte finns smuts, vatten eller gammalt bränsle i bränsletanken eller bränslebehållaren)
 • OBS: Om enheten har körts med mindre än full gas laddas inte batteriet.  Framlyktorna (och på vissa maskiner det elektriska kraftuttaget) kan ladda ur batteriet om motorn inte körs med full gas.

Om batteriet är helt dött rekommenderar vi att du laddar batteriet med 2–10 ampere i ungefär 6 timmar.  *** Försök inte att starta traktorn med startkablar ***

Om du behöver mer hjälp kan du kontakta din lokala Toro-auktoriserade återförsäljare för åkgräsklippare.
Om maskinens motor är svårstartad eller stängs av, kontrollera följande:

 • Bränsletanken är full.
 • Luftfiltret är rent.
 • Bränslefiltret är rent.
 • Bränslet som används är max 30 dagar gammalt. (Kontrollera att det inte finns smuts, vatten eller gammalt bränsle i bränsletanken.)
Kontakta din Toro-auktoriserade återförsäljare för service om du behöver hjälp.

Spridarsystem

Allmänna frågor

Innan du startar:
Kontrollera lokala bestämmelser och tillstånd genom att kontakta din kommun och be om information om byggnadsbestämmelser eller tillstånd som krävs för att installera spridarsystem. Där kan du också få information om lokala bestämmelser angående tillbakaflödesskydd som behövs för att skydda vattenförsörjningen mot förorening och få råd om var detta skydd kan placeras i systemet.

Stäm av med de lokala myndigheterna innan du gräver så att du har koll på kablar och rör i marken.

Under installationen behöver du flera tillbehör och en rad olika röranslutningar. Annat material som du kan behöva under installationen är exempelvis:

 • PVC-rörskärare
 • Skruvmejsel
 • Rörnycklar
 • Hammare
 • Dikesspade
 • Markeringsfärg
 • 2,5 cm rörklämmor (endast plast)
 • Teflontejp
 • Måttband
 • Lösningsmedel, grundfärg, trasor (endast PVC – använd inte rörtätningsmedel på plastgängade anslutningar)
 • Toros flödes- och tryckmätare
 • Markeringsflaggor
 • Smörjlock
Samtliga våra egenkonstruerade bevattningsprodukter har en begränsad garanti på 1 år (mer information finns i bruksanvisningen). Toro reparerar eller byter ut produkten om den är felaktig.

För att utnyttja garantin ska du lämna in den felaktiga delen till köpstället eller skicka den med förbetalt porto tillsammans med ett daterat köpbevis till Toro Service Center, 21350 Cedar Avenue S, Lakeville, MN 55044.

För att beställa en ny timer, rotor, ventil eller bruksanvisning behöver du produktens modellnummer eller namn.

För att räkna ut varför ventilen inte stängs ordentligt, följ stegen nedan:
Lossa en av ventiltrådarna.  Stängs ventilen av?
 • Ja, ventilen stängs av, problemet är timern. (Se avsnittet om timern i bruksanvisningen för mer information.) 
 • Nej, ventilen stängs inte av, kontrollera att avluftningsskruven inte är lös eller sönder.
Är detta en ny installation?
 • Ja, lågt flöde kan förhindra att ventilen stänger. Jämför kraven på liter per minut för zonen med ventilspecifikationerna. 
 • Om specifikationerna inte klarar antalet liter per minut, tillsätt fler huvuden för att öka vattenflödet eller välj en ventil som fungerar bra vid låga flöden.
 • Nej, stäng av vattenkranen.
 • Ta av ventilkåpan och skiljeväggen. 
 • Sätt på vattnet igen och spola i 15 sekunder. 
 • Kontrollera att det inte finns några hål/revor i skiljeväggen, och byt ut den vid behov.

Timer

Fullständiga anvisningar steg för steg för att programmera styrenheten hittar du i bruksanvisningen eller i Toros interaktiva bruksanvisning online genom att välja din styrenhet nedan:

 • ECx (levereras med utomhusskåp som tillval)
 • ECx utomhus (22,9 cm x 35,6 cm)
 • Äldre ECx (grå yta)
 • Lawn Master

Allmänna programmeringsriktlinjer: 
 1. Ställ in tid och veckodag – utan denna information kan styrenheten/programmeraren inte utföra de funktioner som krävs.
 2. Ställ in körtiderna – körtiderna tilldelas program och talar om för styrenheten hur länge varje zon ska köras. Generellt rekommenderar Toro en körtid på 5–10 minuter för fasta spridare och 30 minuter för roterande spridare.
 3. Ställ in starttiderna – starttiderna talar om när varje program ska startas. Styrenheten kör varje zon i ordningsföljd baserat på de körtider som valts. När en zon är avslutad startas nästa. Om du vill att samma grupp ventiler ska köra mer än en gång under en 24-timmarsperiod måste du tilldela detta program en andra starttid. Kom ihåg att en andra starttid inte startar nästa zon, utan samma cykel på nytt.
 4. Ställ in aktiva dagar – beroende på hur styrenheten programmeras finns det tre sätt att ställa in de aktiva dagarna. En del styrenheter har alla tre metoder (udda/jämna, intervall och kalender), medan andra bara har en eller två.
Alla styrenheter är som sagt speciella och har olika funktioner. För programmeringen av dessa extra funktioner, se bruksanvisningen. Exempel på dessa funktioner:

 • Säsongsjustering – gör att användaren kan justera bevattningsschemat per program istället för per zon. Detta kan spara mycket tid.
 • Regnförskjutning – med denna funktion kan användaren ställa in en förskjutning av bevattningen på 1 till 7 dagar. Efter den programmerade förskjutningen återgår styrenheten till normal drift.
 • Permanent minne – vid ett strömavbrott kommer styrenheten ihåg det inställda programmet även utan batteri.

Snöslunga

Allmänna frågor

För att beställa eller ladda ned en ny bruksanvisning eller reservdelshandbok behöver du din maskins modell- och serienummer. Modell- och serienummerskylten finns på ramen nära vänster hjul.
Du kan hitta platsen för modell- och serienummer i din bruksanvisning eller på din maskin. Möjliga platser för modell- och serienumret visas i modell- och serienummer-hjälpen – välj snöslungor.

Se även:  Avancerad sökning – Har du ingen bruksanvisning eller är maskinen inte i närheten?  Testa vår avancerade sökfunktion för att hitta din maskins modellnummer.

Enstegsmodell – bensin

Vad gör jag om maskinen inte startar?
Enstegs snöslungor:
 • Färsk bensin som är nyare än 30 dagar.
 • Nyckeln är i läget på.
 • Choken är stängd.  (Se bruksanvisningen)
 • Flödaren har tryckts in rejält.  Se till att du inte flödar för mycket.
 • Dra i startsnöret eller tryck på den elektriska startknappen.
 • Så fort motorn går långsamt ska du stänga av choken.
 • När motorn ska startas om kan det hända att choken och flödaren inte behövs.
 • Om problemet kvarstår, konsultera bruksanvisningen eller kontakta din Toro-auktoriserade återförsäljare.

Servicehandböcker finns för de flesta av våra populära produkter.  För att se till att du får rätt handbok till din maskin behöver du din maskins modell- och serienummer.
Se även: Avancerad sökning – Vet du inte ditt modellnummer?  Testa vår avancerade sökfunktion för att hitta din maskins modellnummer.

Enstegsmodeller Power Curve (CCR-modeller)

Om snöslungan inte driver framåt på halkiga underlag eller i tung snö ska du trycka handtaget framåt men ändå låta snöslungan arbeta i sin egen takt.  

Om du fortfarande har problem ska du kontrollera om rotorknivarna är slitna. Om rotorkniveggen är nedsliten till slitindikeringshålet ska du låta en auktoriserad återförsäljare byta ut knivarna och skrapan.

Blåsar/vakuumsugare

Allmänna frågor

För att beställa eller ladda ned en ny bruksanvisning eller reservdelshandbok behöver du din enhets modell- och serienummer.

Ingen förlängningssladd skickas med trädgårdsverktygsprodukterna på 120 VAC. Du kan köpa förlängningssladdar för utomhusbruk av olika storlek och längd i din järnhandel eller heminredningsbutik. Se produktens bruksanvisning för lämplig längd och storlek på förlängningssladden.

Förlängningssladd: Se till att din förlängningssladd är i gott skick. När du använder en förlängningssladd, se till att den är tillräckligt kraftig för den ström din produkt förbrukar. En förlängningssladd med för låg kapacitet leder till att spänningen minskar och därmed till strömförlust och överhettning.

Se bruksanvisningen för rätt tjocklek och längd på förlängningssladden.

För att minska risken att förlängningssladden lossnar, anslut förlängningssladden till maskinen i enlighet med illustrationen i bruksanvisningens eller våra interaktiva bruksanvisningars driftkapitel.
För att köpa reservdelar:

Våra reservdelar säljs endast via ett globalt nätverk av oberoende handlare, hemcenter och nationella handlare. Reservdelar för våra elektriska produkter kan köpas i vår onlinebutik på www.torodealer.com 

För att köpa reservdelar som inte finns på www.torodealer.com kan du använda vår återförsäljarsökning för att hitta din närmaste Toro-auktoriserade återförsäljare.

The Toro Company har avloppsrengöringsredskap till våra blåsar/vakuumsugar.

Du hittar information om reservdelar och redskap för din Toro-produkt genom att klicka på fliken Reservdelar högst upp på denna sida.


Du behöver ditt modell- och serienummer för att hitta exakt din modell. Du kan även få hjälp att hitta ditt modell- och serienummer i vårt Produktcenter om du inte har koll på dem.
LED-indikatorer på batteriladdare (modellerna 51484, 51487, 51701 och 51702)
 • Rött – batteriet laddas.
 • Grönt – batteriet är fulladdat.
 • Orange – batteriet är för varmt. Ta loss det och låt det svalna i 30 minuter.

LED-indikatorer (modellerna 51488, 48-volts trådlös 33 cm)
 • Rött ljus på, grönt ljus blinkar – batteriet laddar.
 • Rött ljus på, grönt ljus på – batteriet är fulladdat.
 • Rött ljus blinkar, grönt ljus av – onormal batteritemperatur över 40 °C eller under 5 °C.
 • Omkopplare laddning/förvaring
 • Rött ljus av, grönt ljus blinkar – batteriet förbereds för förvaring.
 • Rött ljus av, grönt ljus på – batteriet är förberett för förvaring.
 • Rött ljus på, grönt ljus av – inget batteri isatt.
 • Rött ljus blinkar, grönt ljus blinkar – batteriet är defekt.
Alla modeller: För bästa resultat bör ditt batteri laddas på en plats där temperaturen är mellan 5 och 40 °C.

Batteriet är inte fulladdat vid köptillfället. Innan du använder blåsen första gången ska du sätta i batteriet i laddaren, se till att batteriet sitter ordentligt i laddaren (ett klick hörs) och ladda tills LED-lamporna blir gröna.

Modell 51467 20,3 cm, trådlös:

Ladda batteriet i 24 timmar eller tills laddningslampan på laddaren blir grön innan den första användningen och sedan efter varje användning.

Viktigt: Ladda alltid batteriet efter varje användning. Om du förvarar enheten med urladdat batteri försämras batteriets livslängd. Detta blysyrabatteri har inget minne.

Laddningslampan är röd medan batteriet laddas. Den blir grön när batteriet är fulladdat eller när trimmern inte är ansluten. Ladda batteriet i 24 timmar eller tills laddningslampan blir grön.

Modell 51487 24 volt, 30,5 cm, trådlös, och 51484 20 volt, 30,5 cm, trådlös:

Batteriet är inte fulladdat vid köptillfället. Innan du använder trimmern första gången ska du sätta i batteriet i laddaren, se till att batteriet sitter ordentligt i laddaren (ett klick hörs) och ladda tills LED-lamporna blir gröna.

Om du använder batteriet när det är varmt kan dess hållbarhet försämras. Batteriet slutar automatiskt att fungera när det är överhettat för att förhindra att det skadas. Avlägsna batteriet från laddaren.

Modell 51488 48-volts, 33 cm, trådlös:

Batteriet är inte fulladdat vid köptillfället. Innan du använder trimmern första gången ska du sätta i batteriet i laddaren och ladda tills LED-lamporna blir gröna.

Förvaring:

Ett litiumjonbatteris livslängd maximeras om det förvaras med 40 % laddning.

Använd förvaringsläget när batteriet inte ska användas på 1 månad eller mer.
 • Sätt i batteriet i laddaren.
 • Sätt på förvaringsläget.
 • Batteriet laddas eller laddas ur så att laddningen blir ungefär 40 %.
 • Avlägsna batteriet från laddaren när det är redo för förvaring.
Om du använder batteriet när det är varmt kan dess hållbarhet försämras. Batteriet slutar automatiskt att fungera när

Allmänt underhåll

Om blåsen inte startar när du sätter på den ska du titta i följande lista innan du kontaktar din auktoriserade återförsäljare:
 • Kontrollera att ingångskåpan i botten eller vakuumröret är ordentligt fäst.
 • Kontrollera att säkerhetsfliken inte är skadad på ingångskåpan eller vakuumröret. 
 • Kontrollera att strömsladden sitter fast ordentligt baktill på blåsen och att kontakten sitter i ordentligt.
Mer information hittar du i bruksanvisningen.
Du kan förhindra att strömsladden lossnar genom att:

 • Ta förlängningssladden och vika den över kontaktens huvud. Knyta en knut för att minska spänningen på förlängningssladdens anslutningspunkt.
 • Sticka in sladdens ände genom blåsenhetens bakre öppning.
 • Trä sladdens ögla runt blåsenhetens bakre krok.
 • Sätta fast strömsladdens kontakt på blåsenhetens pinnar ovanför den bakre kroken. Sladdlåsfunktionen gör att strömsladden inte kan lossna under användning.
Mer information hittar du i bruksanvisningen, eller titta i Toros interaktiva produktmanualer online genom att välja din produkt nedan:

 • Power Sweep 51586 eller 51585
 • Kratta och vaakumsugare 51573
 • Superblås/vakuumsugare 51553
 • Superblås/vakuumsugare 51587, 51574 eller 51617
 • Superblås/vakuumsugare 51591, 51602 eller 51618
 • Ultra 225 elblås/vakuumsugare 51598, 51609 eller 51619
Steg för att avlägsna skräp:
 • Dra ur strömsladden från enheten.
 • Ta av vakuumröret.
 • Skrapa loss skräpet från HJULKNIVARNA.
 • Kontrollera om det finns några tecken på skador på HJULKNIVARNA.
 • Om HJULKNIVARNA är skadade, kontakta en auktoriserad Toro-återförsäljare.
Mer information hittar du i bruksanvisningen.
 
 • Kontrollera att axelremmen är korrekt justerad så att påsen inte släpar i marken.
 • Se till att påsen inte släpar i marken under användning.  Annars slits påsen, vilket kan leda till problem med dragkedjan vid öppning och stängning.
 • Om påsen är skadad kan du kontakta din lokala Toro-auktoriserade återförsäljare eller besöka vår onlinebutik på www.torodealer.com 

Garanti

Allmänna frågor

Detaljerad information om Toros branschledande garanti för din produkt hittar du på sista sidan i bruksanvisningen.

The Toro Company lovar att reparera alla Toros konsumentprodukter utan kostnad om enheten har ett material- eller monteringsfel. Garantiperioden varierar mellan olika produkter. 

Kontakta en Toro-auktoriserad återförsäljare i din region och se bruksanvisningen för fullständig information.

The Toro Company lovar att reparera alla Toros konsumentprodukter utan kostnad om enheten har ett material- eller monteringsfel. Garantiperioden varierar mellan olika produkter. 

Kontakta en Toro-auktoriserad återförsäljare i din region och se bruksanvisningen för fullständig information.

Täckning

The Toro Company lovar att reparera alla Toros konsumentprodukter utan kostnad om enheten har ett material- eller monteringsfel. Garantiperioden varierar mellan olika produkter. 

Kontakta en Toro-auktoriserad återförsäljare i din region och se bruksanvisningen för fullständig information.