Z Master

Allmänna frågor

Allmänt underhåll

ProLine mellanstor motordriven klippare

Allmänna frågor

ProLine 53 cm kommersiell

Allmänna frågor

Garanti

Allmänna frågor

The Toro Company lovar att reparera alla Toros konsumentprodukter utan kostnad om enheten har ett material- eller monteringsfel. Garantiperioden varierar mellan olika produkter.

The Toro Company lovar att reparera alla Toros konsumentprodukter utan kostnad om enheten har ett material- eller monteringsfel. Garantiperioden varierar mellan olika produkter. 

Kontakta en Toro-auktoriserad återförsäljare i din region och se bruksanvisningen för fullständig information.

Detaljerad information om Toros branschledande garanti för din produkt hittar du på sista sidan i bruksanvisningen.