Grunderna för spridarsystem

De tre huvudkomponenterna i varje automatiskt spridarsystem är styrenheten, stationstyrventilerna och spridarna.

Styrenheten är systemets hjärna och den talar om för styrventilerna när och hur länge de ska tillföra vatten till spridarna. Spridarna riktar och reglerar vattnet som sprutas på gräsmattan och växterna.

Varje ventil styr en specifik grupp med spridare som kallas för en bevattningsstation. Stationerna har i allmänhet placerats ut och installerats beroende på vilken slags växtlighet som bevattnas, var i landskapet växten är placerad och den totala mängd vatten som kan tillföras. Varje ventil är ansluten till en numrerad terminal inne i styrenheten som känner igen den som station 1, station 2 etc.

Styrenheten styr ventilerna i ordningsföljd, en åt gången. Med andra ord vattnar en station färdigt innan en annan station slås på. Detta kallas för en bevattningscykel. Den information som lagras i styrenhetens minne och avgör när och hur länge stationerna vattnar kallas ett program.

Vad är ett bevattningsprogram?

Ett bevattningsprogram behöver tre grundläggande instruktioner för att fungera automatiskt:

  • Vilka dagar det ska vattna – dessa kallas för bevattningsdagar
  • När det ska vattna – detta kallas för programstarttid
  • Hur länge det ska vattna – detta kallas för stationskörtid

Varför har vissa styrenheter flera program?

Många trädgårdar innehåller växter med olika bevattningsbehov (t.ex. gräsmattor som måste vattnas varje dag och buskar som bara måste vattnas varannan dag osv.). Därför kan gräsmattans stationer tilldelas ett annat program än buskarnas. Om det bara fanns en enda programtimer skulle alla stationer vara tvungna att vattna på samma dagar.

Det sipprar vatten från en spridare. Är det något fel på spridaren?

Nej. Vattnet fortsätter rinna ut genom det lägst placerade huvudet tills röret är tomt. Om det inte slutar sippra ut vattnet är det något fel på ventilen som styr det spridarområdet. Problemet kan vara så enkelt som att det sitter lite skräp inuti ventilen. Varning: Stäng av vattentillförseln innan ventilen monteras isär.

Ett område fortsätter att vattna efter att cykeln har slutförts. Är styrenheten trasig?

Antagligen inte men för att vara säker kan du dra ut strömkabeln från vägguttaget så att strömmen till styrenheten bryts. Om det fortsätter att rinna vatten ligger problemet hos områdets ventil. Om det slutar rinna vatten är det fel på styrenheten. Kontrollera programmeringen igen.